Nieuw viswater voor hengelsportverenigingen Moerdijk

Eerder dit jaar besloot het B en W van Moerdijk nieuw viswater toe te kennen aan de Federatie Hengelsport Moerdijk. Dit is nu teruggedraaid door het Ben W en is het nieuwe viswater toegekend aan de visclub van het dorp waar het water gelegen is.

Dit tot grote tevredenheid van de drie hengelsportverenigingen ’t Wachtertje (Klundert), De Veste (Willemstad) en Altijd Beet (Moerdijk) die zich niet hebben aangesloten bij de federatie. De Moerdijkse federatie is een paar maanden geleden is opgericht. “We gingen ervan uit dat alle bestaande visverenigingen in de gemeente zich daarbij zouden aansluiten”, stelt wethouder Louis Koevoets. “Daarom hadden we besloten we al het nieuwe viswater toekennen aan die federatie.”

Nu blijkt dat de drie eerder genoemde hengelsportverenigingen niet bij de federatie zijn aangesloten heeft de gemeente na een gesprek met alle visclubs besloten om het besluit terug te draaien.

 

Vertel ons jouw ervaringen: