Ruimte voor visstekken uiterwaarden IJssel

Donderdag 28 juni zij de provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Bureau Beheer Landbouwgronden het eens geworden over de aanpak van de IJssel uiterwaarden bij Olst.

Nieuwe visstekken uiterwaarden IJssel 2015

De zes partijen hebben een overeenkomst getekend over het graven van nevegeulen bij Fortmond, aanleg van natuur, wandel- en fietspaden en visstekken. De Provincie en gemeente willen een impuls geven aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied.

Een prachtige uitkomst dus voor de sportvissers die in de uiterwaarden van de IJssel nieuwe visstekken zullen vinden. De visstekken langs de uiterwaarden zullen in 2015 gerealiseerd zijn.

Bron: Provincie Overijssel

Vertel ons jouw ervaringen: