Paaistrook kanaal Bocholt-Herentals

Paaistroken bij Neerpelt

Het viswater Bocholt-herentals ( ook wel Kempisch Kanaal of Maas-Scheldekanaal genoemd) is verrijkt met een 2,5 kilometer lange paaistrook. Over een lengte van meer dan twee kilometer is een kunstmatige oever aangelegd. Om reit en andere waterplanten een kans te geven te groeien aan de kanten van het kanaal is de kanaal bodem opgehoogd aan de oevers.

Zo is er ruimte in het openbare water geschapen om vissen te kunnen laten paaien. het kanaal is op de betreffende plekken breed genoeg zodat de scheepvaart niet wordt gehinderd. De golfslag van de voorbij varende schepen word gebroken door de houten paaltjes  zodat visseneitjes niet verloren gaan en uit kunnen groeien.

In de “kraamkamers” die zo zijn gecreëerd kunnen de jonge visjes wennen aan het water en bescherming vinden van roofvissen. Zodra het visbroed groot genoeg zijn kunnen de visjes door de uitsparingen het kanaal op zwemmen.

Buitendijkse paaiplaatsen Lommel

Ook in Lommel zijn twee paaiplaatsen gepland. In dit geval gaat het om buitendijkse paaiplaatsen. De buitendijkse paaiplaatsen worden gecreëerd door een vijver uit te graven die een ondergrondse verbinding krijgt met het kanaal.

Deze projecten moeten de visstand in de Limburgse kanalen beschermen tegen de  toenemende scheepvaart en aalscholvers. De kosten van de porjecten komen uit het Visserijfonds. Gelden in het fonds komt via verkoop van visvergunningen van de sportvissers zelf.


In de buurt van Paaistrook kanaal Bocholt-Herentals te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: