Visstand in de Noordzee hersteld zich

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) laat weten dat het met veel vissoorten aanzienlijk beter gaat. IMARES Wageningen UR presenteerden voorlopige vangstadviezen afgelopen vrijdag aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie. Ondanks de verbetering van de visbestanden zal dat niet betekenen dat er ook meer vis gevangen mag worden. De internationale afspraken zijn hier in helder met de eis dat de visserijdruk verder moet afnemen.

Goede visbestanden schol en haring.

Het gaat goed met de schol stand in de Noordzee. Begin 2012 is de hoogste stand van de afgelopen 50 jaar gemeten. De toename is vooral het gevolg van de afname van de visserijdruk. De schol stand op de Noordzee is nu ver boven het veilige niveau van 230.00 ton.

De haringstand op de Noordzee is de afgelopen jaren toegenomen tot 2,3 miljoen ton. Een kanttekening moet worden geplaatst bij de overleving van de haringlarven, deze is nog steeds gering hoewel toch toegenomen door de lage visserijdruk.

kabeljauwstand nog te laag

De kabaljauwbestand is al sinds jaren erg laag en de pogingen het bestand te doen herstellen heeft nog steeds weinig effect gehad. Het bestand lijkt wel te zijn toegenomen sinds het historisch dieptepunt in 2006. Toch is het bestand aan kabeljauw nog steeds zo laag dat de aanwas van jonge vis in gevaar blijft.

Om jet bestand zo snel mogelijk boven de veilige grens te krijgen zou de vangst van kabeljauw volleidge stopgezet moeten worden.

Bron: Imares

Vertel ons jouw ervaringen: