Snoeken

Vissen op snoek

Snoek is wel één van de bekendste roofvissen van Nederland en België wat overigens niet wil zeggen dat deze prachtige jager niet voorkomt in andere delen van wereld. Het is een roofvis die vele sportvissers, jong en oud, worden bevist en met name in de herfst en winter zie je dan ook vele vissers door de polder lopen met spin- en vlieghengel. Voor mij is het snoeken elke keer weer een prachtige visserij die ik zelf het liefst met de vlieghengel uitoefen.

Snoek (Esox lucius)

De snoek is een grote zoetwatervis die in grote delen van Europa, Azië en Noord-Amerika voorkomt. De snoek is een echte roofvis met een karakteristieke, torpedo achtige lichaam. Naast dat de snoek voorkomt in zoetwater is hij ook te vinden in brakwater.

Vissen op snoek

kenmerkende torpedo achtige lichaam

De snoek heeft een kenmerkende bouw van een lang en torpedo achtige lichaam met kleine vinnen. Rug en anaalvin zijn bijna symmetrisch en naar achteren geplaatst. De onderkaak van de karakteristieke snavel achtige bek is zichtbaar langer dan de bovenkaak en steekt uit.

De kleur van de snoek is de ene keer groenbruin met goudkleurige strepen en de andere keer grijsbruin met stippen  of strepen op zijn flank. Soms kom je een snoek tegen bij het snoeken die vrijwel geen tekening heeft. Vooral de oudere vissen willen nog wel eens hun goudgele patronen verliezen en egaal en donker van kleur worden.

Voedsel en aasgedrag

De snoek is een echte roofvis en jaagt voornamelijk op vissen maar ook amfibieën, kreeftachtigen en knaagdieren. Er zijn waarnemingen van snoeken die jonge watervogels van onderen aanvallen en ook muskusratten zijn gevonden in de ingewanden van snoeken.

Dit is wellicht ook de reden dat het vissen op snoek met oppervlakte kunstaas zo succesvol kan zijn. Waarschijnlijk ziet de snoek dit als een jong eendje, kikker of muis die in het oppervlakte van het water zwemt.

Bij het grijpen van een prooi wordt de prooi zo in de bek genomen dat deze met de kop altijd als eerste naar binnen gaat. Zo voorkomt de snoek dat een behaarde, geverderde of gestekelde prooi vast komt te zitten door de tegenovergestelde veer- of haargroei.

Bij het vissen op snoek zie je vaak dat de snoek furieus de aanval inzet en het kunstaas pakt. Ook weg springende prooivis in sloten toont aan dat de snoek een snelle uitval kan maken om een prooi te pakken. De snoek zal voor dat hij zijn schot inzet rustig zijn prooi besluipen en zijn lichaam met behulp van rugvin en borstvinnen in positie brengen.

Bij het vissen op snoek kan je hier ook rekening mee houden en met langzaam kunstaas of aasvis vissen om de snoek de tijd te gunnen in positie te komen en zijn prooi te besluipen.

De snoek is een echte zicht jager en hierdoor zal je de snoek juist weten te vinden in helder water. Naast het jagen op zicht  gebruikt de snoek ook zijn zijlijn als zintuig waarmee de snoek beweging van prooivis nauwkeurig kan voelen. De gaatjes die je in de kop van snoeken vind maken ook deel uit van zijn zijlijnsysteem.

De snoek heeft bij voorkeur relatief grote prooivissen hoewel dit afhankelijk is van het aanbod. In de zomer, wanneer er veel kleine witvis en baarzen zijn zal de snoek op deze prooidieren overschakelen. In de winter wanneer het water koud is zal de grote snoek ook gestorven vissen eten waarmee de snoek energie kan besparen.

Het is dus een goede strategie om in de zomer ook met klein kunstaas te vissen op snoek. In de winter werkt het doodaasvissen weer heel erg goed en zal je veel en grote snoek op kunnen leveren.

Waar vissen op snoek

De snoek komt voor in een zeer uiteenlopende aantal binnenwateren. Rivieren, kanalen, zandwinnings putten en meren maar ook in stadswateren en de bekende polderwateren. Ook in brakke wateren komt snoek voor en zo wordt de snoek ook wel gevangen in het Noord-zeekanaal.

Kleine snoeken hebben viswater nodig met voldoende beschutting om veilig te zijn voor andere snoeken. Zelfs snoeken van 70 cm zijn niet veilig voor hun grotere soortgenoten.

Grote snoeken worden voornamelijk gevangen op groot viswater zoals de grote rivieren, zandwinputten, randmeren etc. Voor een gezond snoekbestand is het van belang dat viswater beschutting bied door vegetatie en helder water heeft. Deze viswateren worden wel getypeerd als ruisvoorn/snoek watertype waar helder en welig begroeide Hollandse polders onder vallen.


Snoek stekken op Anglermaps

Snoek gespecialiseerde winkels

Snoek visvakanties

Meer informatie over snoek vissen

Vertel ons jouw ervaringen: