Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door anglermaps met constante zorg en aandacht samengesteld. De door anglermaps verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. anglermaps kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. anglermaps aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van anglermaps . Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van anglermaps gebruik worden gemaakt.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van anglermaps.nl, welke geen eigendom zijn van anglermaps , deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van anglermaps.nl.

anglermaps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door anglermaps worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.