Algemene Weesper hengelaars bond

Algemene Weesper hengelaars bond

De AWHB is een club die toegankelijk is voor jong en oud en zich in haar activiteiten richt op een breed publiek. Onze focus is gericht op de jeugd!
Door het hele jaar heen worden er activiteiten georganiseerd juist voor deze doelgroep.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we geen aandacht hebben voor de ouderen binnen onze vereniging. Op deze website kunt u daar op uw gemak kennis van nemen.

De AWHB is ook een club waar veel vrijwilligers hun inzet aan verlenen. Voor de club plezierig, we kunnen niet zonder die hulp, maar voor de betreffende vrijwilligers natuurlijk ook. Een wederzijds genoegen dus. Wie eenmaal bij de AWHB vrijwilliger is, loopt niet zomaar weer weg!

Afdelingen

Wedstrijd afdeling
Jeugd afdeling
Karper commissie

lidmaatschap

VISpas
Dit is voor iedereen vanaf 14 jaar het bewijs van lidmaatschap van de AWHB.
Hiermee kunt u met 2 hengels vissen met alle aassoorten in zowel de wateren van de AWHB (plaatselijke lijst),
in de bij de POS ingebrachte wateren (federatieve lijst) als in veel landelijke wateren (landelijke lijst).
kosten € 33,00 (incl. €5,00 inschrijfgeld)

JeugdVISpas
Dit is een gewone Vispas, maar dan voor jeugdleden tot en met 13 jaar.
Hiermee kan met 2 hengels en alle toegestane aassoorten worden gevist.
Houders van de JeugdVispas hebben geen jeugdvergunning (zie hieronder) meer nodig.
kosten € 17,00 (incl. € 5,00 inschrijfgeld)

Extra VISpas
Voor diegenen die ook reeds elders lid zijn en in die hoedanigheid reeds een vispas hebben,
doch die daarnaast ook lid willen worden van de AWHB (i.v.m. onze plaatselijke lijst).
Sportvisserij Nederland controleert bij aanmelding of u elders hoofdlid bent. In dat geval kunt u een deel van het bedrag dat u bij ons betaald heeft,
terugvorderen bij Sportvisserij Nederland. Zie hiervoor www.sportvisserijnederland.nl
kosten € 33,00 (incl. €5,00 inschrijfgeld)

Jeugdvergunning
Jeugdleden t/m 13 jaar die met 1 gewone hengel willen vissen kunnen (telefonisch) lid worden via Bart Kors.
Voor de jeugd worden ook activiteiten georganiseerd, zie onze website of bel met Bart Kors: 0294-416545.
kosten € 5,00

Derde Hengelvergunning
Optie naast de Vispas. De AWHB geeft voor de Vinkeveense Plassen en een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal
een derde hengelvergunning uit, incl. jaarrond nachtvissen in deze 2 wateren.
Alleen voor houders van een AWHB Vispas.
kosten € 45,00


Viswateren

Vinkeveense en Proosdijerplassen
Muidertrekvaart nabij Muiden
Het Gein Ballastput (aan de Vecht)
De Winkel
Sierwateren in plan Aetsveld
Fortgrachten te Weesp en Muiden
‘s-Gravelandse Vaart (stuk ca. 1 km vanaf fort Uitermeer)
Trifax-vijver
Tanksloot Diepenbroickpark
Sierwater wijk Leeuwenveld

De genoemde wateren zijn specifiek voor de leden. De leden hebben echter meer viswater tot hun beschikking.In de buurt van Algemene Weesper hengelaars bond te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: