Hengelsportfederatie Friesland

In Fryslân zijn ruim 27.000 sportvissers aangesloten bij de 34 hengelsportverenigingen.  De Hengelsportfederatie Fryslân is de overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met behartiging van de belangen van de leden, maar vooral ook met de ontwikkeling van de sportvisserij in Fryslân.

In dit prachtige, waterrijke gebied zijn volop mogelijkheden en kansen. Naar schatting wordt hier jaarlijks door 100.000 mensen uit binnen- en buitenland gevist.

De Hengelsportfederatie Fryslân is gevestigd in Grou en kent een bestuur van vrijwilligers. Uitvoering van (meerjaren-) beleid en advisering aan het bestuur vindt plaats door 3 medewerkers die werkzaam zijn op het kantoor op Biensma 27 te Grou. Op onze site staat voor de sportvisser veel informatie. Zo vindt men deelnemerslijsten van de komende FKs, onderzoeken en activiteiten. Verder zijn er fotoverslagen en nog veel meer!


In de buurt van Hengelsportfederatie Friesland te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: