Hengelvisservereniging Assen

Hengelvisservereniging Assen

Onze vereniging is opgericht op 11 januari 1911 en heeft ongeveer 2300 leden. Daarmee zijn wij één van de grootste hengelsportverenigingen in Drenthe.

Elk jaar worden voor onze leden een groot aantal wedstrijden georganiseerd. Vanaf april t/m augustus zijn er in competitieverband wedstrijden op de woensdagavond en zaterdagmorgen. Ook is er een competitie voor de senioren op de dinsdagmiddag

Verder zijn er in de maanden oktober/december snoekwedstrijden.
Daarnaast worden er voor de leden eenmalige wedstrijden georganiseerd (club en vrije koppel).

Verder voorzien wij alle vissers van de nodige informatie via een tiental pagina’s op teletekst van TV Drenthe (sporttext). Het nummer van de pagina is 371.

Afdelingen

Wedstrijdcommissie
Karpercommissie

lidmaatschap

VISpas.
Als sportvisser heb je nog maar een document nodig om te mogen vissen. Als aangesloten sportvisser wordt de Grote Vergunning samengevoegd met de Sportvisakte tot de VISpas.
De VISpas wordt alleen uitgegeven aan leden van hengelsportverenigingen.
Met de VISpas kunt u vissen in het overgrote deel van de Nederlandse binnenwateren met twee hengels en op roofvis. In de “Lijst van Viswateren” staan alle viswateren genoemd.

Kleine VISpas.
Voor de sportvisser die nu alleen met de Sportvisakte vist komt er een vervangend document, de kleine Vispas. Met de kleine VISpas mag met 1 hengel en beperkte aassoorten in een beperkt aantal wateren worden gevist. (openbare wateren).

JeugdVISpas.
Is een jeugdige visser op 1 januari 13 jaar of jonger dan heeft hij/zij de jeugdVISpas nodig. Is de sportvisser op 1 januari 14 jaar dan heeft hij/zij de VISpas nodig. Met de JeugdVISpas mag met 2 hengels worden gevist en op roofvis.
De jeugd (tot 13 jaar) heeft geen jeugdVISpas nodig wanneer ze onder begeleiding van een volwassene met een geldige vergunning van de visrechthebbende vist met 1 hengel.

Vijververgunning Als u over een vijververgunnng wilt beschikken, kunt u deze eveneens verkrijgen bij Hengelsportzaak Leegte aan de Rolderstraat in Assen en Chico aan de Kloekhorststraat in Assen. U mag dan alleen vissen in de vijvers van de gemeente Assen.

Een vijververgunning voor senioren kost € 6,-
Voor de jeugd tot 15 jaar bedraagt dit € 2,50.
Nachtvispas en 3e hengelvisvergunning Via onze vereniging kunt de nachtvispas en 3e hengelvisvergunning verkrijgen.

Nachtvissen is het gehele jaar verboden. Alleen met de Nachtvispas in combinatie met de Vispas van de Federatie mag men van 2 uur na zonsondergang tot 2 uur na zonsopkomst vissen.
Wilt u een Nachtvispas aanschaffen dan kunt u mail sturen naar de ledenadministratie:
hvvaleden@gmail.com
Opmerking: Binnen de bebouwde kommen is het nachtvissen niet toegestaan.
De Nachtvispas kost € 10,-. Wilt u met 3 hengels vissen dan kost de Derdehengelvergunning € 25,-.


Viswateren

Asser Wijk, aanvangende nabij de Drentsche Hoofdvaart tot de grens met de gemeente Tynaarlo.
Zandgat Trip, visvijver gelegen nabij Zeijen (zandafgraving Trip).
De vijvers en grachten gelegen in de gemeente Assen, uitgezonderd de Oude en Nieuwe vijver in het Asserbos, het water op en nabij de begraafplaats de Boskamp.
Noord-Willemskanaal, van de Drentsche Hoofdvaart tot sluis III te Vries.
Witte Wijk, vanaf de Drentsche Hoofdvaart tot de eerste sluis bij Appelscha.
Het Havenkanaal, vanaf de Industrieweg tot waar dit kanaal uitkomt in het omgelegde Noord-Willemskanaal en voor het gedeelte Lonerbrug tot het Noord-Willemskanaal alleen vanaf de vissteigers.

Uiteraard gelden voor het vissen in bovengenoemde wateren verschillende regels. Lees daarom uw vergunning goed door en houdt u aan de voorwaarden genoemd bij de Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen.

Enkele belangrijke regels zijn o.a.

Met uitzondering van het Noord-Willemskanaal, de Baggelhuizerplas en de vissteigers in het Havenkanaal is het nachtvissen in alle wateren verboden. Nachtvissen is alleen toegsstaan met de Nachtvispas.
Het is verboden om meer dan een snoek in zijn bezit te hebben en per dag meer dan een snoek mee te nemen.
Graskarper moet na de vangst onmiddellijk in hetzelfde water worden teruggezet.
In de genoemde wateren is de zogenaamde rally- en vrije visserij verboden (vormen van visserij waarbij de gevangen vissen uitsluitend worden meegenomen ter bepaling van de vangstmeting).In de buurt van Hengelvisservereniging Assen te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: