HSV De Veste

H.S.V. “De Veste” is opgericht op d.d. 11 april 1972 te Willemstad (N.Br.).
Momenteel hebben we een ledenbestand van 248 senior- en 7 jeugdleden. De visclub heeft de vestingsgrachten in pacht, eerst van de gemeente Willemstad – maar na de samenvoeging van gemeenten in 1997 – is dit nu de gemeente Moerdijk geworden. De grachten worden wel de Grote- en Kleine Vest genoemd.

De Kleine Vest is het wedstrijdwater van de visclub, waar 20 visstoepen zijn gerealiseerd, aan het eind van de kleine Singel komt u op de Oostdijk uit. De Grote Vest met een Singel, ligt om de Vesting van Willemstad en aan het einde van deze Singel komt u op de Lantaarndijk uit.

Contributie

In verband met de Sportvisserij Nederland per 1 januari 2007 ingevoerde vispas, gelden voor 2012 de volgende bedragen voor de contributie:

Jeugdleden tot 14 jaar

€   6,00 (met één hengel)

Jeugdleden tot 14 jaar

€ 16,00 (met twee hengels)

Seniorleden vanaf 14 jaar t/m 17 jaar

€ 23,50 (incl. gereduceerde landelijke afdracht*)

Seniorleden vanaf 18 jaar

€ 32,50 (incl. landelijke afdracht*)

Seniorleden 65+

€ 28,00 (incl. landelijke afdracht*)

Echtgenote of vaste partner

€ 28,00 (incl. landelijke afdracht*)

*Landelijke afdracht is in de plaats gekomen van de visakte en de kosten van de grote vergunning.

Viswateren

  • De grote veste: Buitenvestje, De voorgracht tussen de Westdijk en de Dam (Landpoort). en Grote Vestje, De voorgracht tussen de Westdijk en de Dam (Landpoort).
  • De Kleine Veste: Dit is een gedeelte van de grachten rondom Willemstad, te weten vanaf de Dam (Landpoort) naar de Oostbeer (Kleine Gracht), langs de Oostbeer naar de Vierheulen en vandaar de buitengracht tot de Dam.
  • de Houderdammergracht: De Houderdammergracht ligt tussen de Waterpoort en de Westbeer.
  • Tonnekreek: Het viswater de Tonnekreek is een afwateringskanaal voor overvloedig regenwater in de Ruigenhilse Polder, het gemaal De Tonnekreek verwerkt het overvloedige water en loost het op het Hollands Diep.

HSV de Veste, visconcours impressie

Vertel ons jouw ervaringen: