Hsv Schiedam en omstreken

Hsv Schiedam en omstreken

Op 24 februari 1914 werd in Schiedam de visclub “Amateur” opgericht. Er bestonden toen al wat andere kleine visclubs. Tot 1959 beschikte geen enkele vereniging over eigen viswater. Ná de tweede wereldoorlog veranderde “Amateur” haar naam in Algemene Schiedamse Hengelaarsvereniging.

In 1959 kwam door de aanleg van het Beatrixpark 6 hectare viswater beschikbaar. Voor de verhuur van het visrecht in het Beatrixpark wilde de Gemeente Schiedam met slechts één partij te maken hebben.

Op dat moment bestond als vereniging ook al “Schiedam & Omstreken”.  Alle verenigingen besloten om op te gaan in één vereniging, met als nieuwe naam  Hengelsportvereniging “Schiedam & Omstreken”. Zo heet de vereniging nu nog.

lidmaatschap

U heeft nu alles kunnen lezen over onze Hengelsportvereniging en kan niet langer wachten om ook een hengeltje uit te werpen in het Beatrixpark. Of eens rond struinen met een hengel langs de Poldervaart.

Contributie 2011 senior leden (ouder dan 14 jaar*) € 30,50
Contributie 2011 jeugd leden (jonger dan 14 jaar*) € 13,-
*) Peildatum: 1 januari van het lopende jaar.

Inschrijfkosten nieuwe leden of bij betaling na 1februari € 6,-
Dagvergunning € 2,50
Derde hengelvergunning (alleen voor huidige bezitters)
tot maximaal 20 bezitters € 25,-

Vispas kwijt administratie kosten € 3,50


ViswaterenIn de buurt van Hsv Schiedam en omstreken te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: