K.H.S.V. `t Wachtertje

K.H.S.V. `t Wachtertje is opgericht op 30 september 1982. De vereniging telt op dit moment zo`n 300 leden. Het ledenaantal groeit nog steeds gestaag. De naam `t Wachtertje komt van het gelijknamige sluisje tussen de “zuidelijke binnengracht” en de “zuidelijke buitengracht” nabij de schaapskooi in Klundert.

Na de oprichting van de vereniging heeft deze zich constant ingezet voor een goede visstand en een juist waterbeheer. Natuurlijk in samenspraak met de diverse instellingen en bedrijven. K.H.S.V. `t Wachtertje organiseert diverse wedstrijden, competities en leuke nevenactiviteiten.

Jeugd is de toekomst!

Wij organiseren dan ook diverse jeugdactiviteiten zoals een competitie, jeugd doe en leer avonden en het schoolvistoernooi. Voor de senioren hebben wij een competitie zoet en zout. Voor een ieder die lid is van een Moerdijkse vereniging organiseren wij elk jaar het “Open Moerdijks Kampioenschap” ook wel de “Nol Voogd Bokaal” genoemd. Deze wedstrijd is voor jong en oud. Wij willen een ieder een prettige viservaring bieden aan onze mooie vestingwateren.

Alle wateren in Klundert worden door K.H.S.V.`t Wachtertje gepacht en U bent verplicht hier ten aller tijde een vergunning of VISpas van `t Wachtertje bij U te hebben.

Contributie en lidmaatschap

Het jaarlijkse contributiebedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Contributie dient jaarlijks te worden voldaan voor 15 februari van ieder verenigingsjaar. Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Jeugdleden zijn leden in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar. Seniorleden zijn leden in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Senior+ leden zijn leden in de leeftijd van 65 jaar of ouder. Peildatum voor het lidmaatschap is 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 15 november van een kalenderjaar bij de secretaris, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Lijst van Viswateren 

De wateren waarvoor K.H.S.V.`t Wachtertje het visrecht heeft en waarin leden van de vereniging mogen vissen , zijn de volgende:

  1. De zuidelijke binnen- en buitengrachten, lopend van de Zevenbergseweg tot aan de woonwijk Moye – Keene / Hoogstraat te Klundert.
  2. De waterpartij Het Balkengat, gelegen tussen Dennepad en de Houtzagerij te Klundert.
  3. De noordelijke binnen- en buitengrachten ( Verlaat en Toekomst), lopend van Schanspoort tot aan het Von Kropfplein te Klundert.
  4. Het grachtendeel nabij Het Walletje te Klundert
  5. De Bottekreeck, lopend van de Molenberglaan / Zevenbergseweg tot aan de wallen bij de Verlaatstraat te Klundert.

In de buurt van K.H.S.V. `t Wachtertje te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: