s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging

De ‘s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging (GHV) is een vereniging met veel viswater in huur en in eigendom in grote delen van Zuid-Holland en voor een gedeelte ook in het aangrenzende Utrecht. Er is geen hengelsportvereniging in Nederland die zoveel huurovereenkomsten heeft afgesloten met de boeren in het poldergebied. Daarom is de GHV ook dé vereniging die opkomt voor de sportvisserij en de visstand in het mooie veenweidepoldergebied in het Groene Hart van Nederland.

Ook doet onze vereniging met steun van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland veel voor de verbetering van het viswater in Den Haag.

De GHV is opgericht in 1908 en bestond vorig jaar dus 100 jaar! De GHV neemt met haar langdurige traditie een belangrijke plaats in binnen alle geledingen van de Nederlandse Hengelsport. De vereniging is met meer dan 7.300 leden toonaangevend in de agglomeratie van Den Haag. De GHV is landelijk georganiseerd en wel via het lidmaatschap van de regionale hengelsportoverkoepeling de Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland. De vereniging heeft haar vertegenwoordigers en bestuurders in zowel de federatie als in de landelijke overkoepeling, Sportvisserij Nederland.

Sportvissen bij de ‘s-Gravenhaagse HSV is vissen met plezier! De vereniging is vrijwel altijd bezig om daar waar nodig de belangen van de hengelsport te verdedigen. De GHV probeert altijd het aanbod aan goed viswater te verruimen en te verbeteren. Zij doet dit door een goed en planmatig visstandbeheer uit te voeren in al haar viswateren. Onderzoek van de visstand, uitzetten van vis en waar nodig herstel van de visstand door zogenaamde uitdunningen, vindt regelmatig plaats.

Voor meer informatie over lidmaatschap van onze vereniging kunt u mailen met ghv@vispas.nl of met secretaris@ghvdenhaag.nl


In de buurt van s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: