Voorschotense visserij belangen

HSV, Voorschotense visserij belangen

Op 2 november 1983 is Hengelsportvereniging Voorschotense Visserij Belangen, kortweg Hsv V.V.B., opgericht door de heren Jan de Snaijer en wijlen Jaap Teske, zij begonnen met 80 leden.

In 1985 kregen zij het exclusieve visrecht op alle wateren binnen de gemeente Voorschoten. Vastgelegd is dat er geen enkele andere vereniging of instantie deze wateren voor dezelfde functie kan huren.
Sinds 1988 zijn wij aangesloten, eerst bij de NVVS en de federatie de “Randstad”, nu Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuid West Nederland en konden daardoor vergunningen uitgeven, welke nu zijn vervangen door de Vispas met de Landelijke lijst van viswateren.

Afdelingen

  • Jeugd educatie
  • Waterbeheer
  • Visstandbeheer
  • Document controle.

lidmaatschap

  • Jeugdvergunning tot 14 jaar
  • Vispassen
  • Nachtvergunning voor leden
  • Dagvergunning.

Viswateren

Hsv V.V.B. heeft het visrecht op alle wateren in Voorschoten welke vanaf de openbare ruimte zijn te bevissen.
Deze wateren zijn in eigendom van, dan wel in beheer bij, de Gemeente Voorschoten, behoudens De Vliet.
In de Vliet, het kanaal langs Voorschoten, mag met de Vispas van Hsv. V.V.B., de Landelijke lijst en
de Lijst van Verenigingswater worden gevist met maximaal twee hengels.

Wij beschikken over een machtiging van de Algemene Zuid-Hollandse Hengelaarsbond (AZHB) voor het vissen in De Vliet vanaf de Knipbrug tot aan de Korte Vliet.In de buurt van Voorschotense visserij belangen te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: