Volkerak-Zoommeer

Het volkerak is een zoetwatermeer met een vast waterpeil. Tot in 1967 was het volkerak (krammer-Volkerak) een getijdengebied met een openverbinding met de Noordzee. Op dit moment vormt het Volkerak een geheel met het zoommeer. Volkerak, machtig water voor grote vis Het viswater wordt via de Volkereksluizen verbonden met het Hollandsch diep die ook  bekend

Volkerak-Zoommeer, lees verder…