Oude Maasje, Waspik

Oude Maasje Waspik, Noord-brabant Het Oude maasje is een oude Maasbedding die overgebleven is nadat de maas bij Edikhuizen afgedamd werdt.  Voor 1300 vormde de Oude Maasje nog de hoofdbedding van de Maas. Er zijn drie gelijknamige Oude Maasjes de eerste is bij Waspik, een tweede ten zuiden van Drongelen en een derde tussen Doeveren

Oude Maasje, Waspik, lees verder…

Biesbosch

Biesbosch Nationaal park de Biesbosch is een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten die tussen de rivieren Boven-Merwede en de Amer en is ontstaan uit een binnenzee onder invloed van rivierwater en getijden. Het bijzondere aan het water is natuurlijk de natuurlijke omgeving en zo is het een zoetwatergetijdengebied vol met kreken en wilgenvloedbossen. Sinds

Biesbosch, lees verder…

Rivier de Amer

De Amer vormt de voortzetting van de Bergsche Maas. De Amer begint bij Geertruidenberg waar het water van de Donge samenstroomt met het water van de Bergsche Maas. De Amer mondt uit in het Hollands Diep. De rivier is bijna twaalf kilometer lang, 400 meter breed en vormt de zuidelijke begrenzing van Nationaal Park De

Rivier de Amer, lees verder…