De Ronde Bleek


Forellen- en Karpervijver in Noord-Brabant

De Ronde Bleek ligt in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Het gebied is een omstreeks begin 20 e eeuw ontgonnen landbouw enclave. Dit door de vennen Peelven, Turfven en Ronde Bleek droog te leggen en tezamen met de omgevende woeste grond in cultuur te brengen. Het laatste stukje ontginning van de woeste grond is nog door de huidige eigenaar pas midden jaren 50 vorige eeuw met hand en paardenkracht uitgevoerd. Vanaf omstreeks 1985, mede vanwege de overschot producties in die periode, is alles in het werk gesteld om dit land weer om te zetten in water

De Ronde Bleek is geopend in april 2009 waarna al snel een jaar later ook een karpermeer geopend werd waar de karpervisser zijn hard kan ophalen.

Geboden wordt een voor Nederlandse hengelsport begrippen unieke locatie en mogelijkheden. Een locatie met diverse typen water, gelegen in een rustig gebied met veel bomen, struiken en een diverse oeverbegroeiing. In die omgeving heeft zich een dynamische flora en fauna ontwikkeld  met b.v. reën, oeverzwaluwen, dodaars, en ijsvogels. Het is een aantrekkelijk en rustgevend verblijfsgebied om op een actieve wijze te relaxen. Een gebied liggend tussen landgoed “Providentia” in het westen, de natuurgebieden “Strabrechtse Heide” en “Bultven” in het noorden, “Keelven” en stiltegebied “De Pan” in het zuiden.

Viswater informatie

Er kan gevist worden op de Ronde bleek vanaf de kant, wadend door ondiep water, vanuit (belly)bootjes op diep water zowel als naar de kant toe tussen struiken en waterplanten, en vanaf de drijvende steigers in diep zowel als ondiep water. De grootste vijver, ca. 6 ha en 13 meter diep is specifiek bestemd voor de vliegvisserij op forellen.

Het karpermeer heeft een oppervlakte van ca. 2,5 ha. De diepte varieert van 0 tot 10 meter. De bodem heeft een sterk wisselend profiel, met diepe kuilen en ondiepe zandbanken. De bodem kent zeer steile en zeer flauwe taluds naast harde en zachte delen hetgeen een sterk gevarieerde biotoop verschaft aan de karpers en hun natuurlijke voedselbronnen. Kortom een eldorado voor het vissen op karpers.

Visbestand

Op het forellenmeer in de Ronde Bleek vind je regenboogforellen van een halve kilo tot zware forellen van meer dan vijf kilo. Verder kan je er op goudforellen, bruine forellen > 2 kg, beekridders > 2 kg vissen met de vlieghengel.

Het karperbestand varieert van 6 tot boven de 26 pond per stuk. Ca. 2/3 zijn spiegelkarpers, en 1/3 schubkarpers. Daarnaast zitten er enkele graskarpers en zeelten.

Tarieven

De kosten voor het vissen zijn € 5,00 per uur.

Reductie op reservering voor jeugdvissers onder16 jaar en onder begeleiding 50 %

Wil je een hele dag van licht tot donker vissen dan wordt er een korting gegeven op het totaalbedrag.

De forellen moeten weer teruggezet worden. Wil je toch een regenboogforel meenemen dan zijn de kosten hiervoor € 6,- per kg.

Mogelijkheid voor huur van een vlot á € 4,-/uur incl. elektromotor en groot schepnet, met een maximum van 40 euro per dag. Bellyboot, vliegenhengel en reddingsvest huren is ook mogelijk. Een reddingsvest is op het meer verplicht. Bij huur van een vest berekenen wij € 0,80/uur met een maximum van € 5,00 per dag.

Gelieve van te voren te reserveren. Reserveren via onderstaand formulier of telefonisch 06-13230690

Viswater impressie

 


In de buurt van De Ronde Bleek te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: