Bellingeweer Dalfsen


Watertype:
Belangrijkste Vissoorten: , , , , , , , , ,
Belangrijkste sportvistype: , ,
Plaatsen: ,

Vier vijvers Bellingeweer

Aan de rand van Dalfsen vind je vier vijvers die een N vormen. De vijvers zijn zeer populair onder de Dalfse sportvissers en sportvissers uit de regio.  De Bellingeweer bestaat uit vier vijvers gelegen aan de Vecht. De bellingeweer is dan ook een dode arm van de Vecht.

Viswater en visstekken

In de Bellingeweer wordt veel gevist, voornamelijk op karper en in mindere mate op witvis en snoek hoewel ook deze soorten gevangen worden in de vier vijvers.  De vijvers zijn redelijk troebel en het doorzicht bedraagt in de zomerperiode circa 0,6 meter. De bodem bestaat uit zand met een dunne baggerlaag. Het water is gemiddeld 1,5 meter diep. Het diepste punt bevind zich in de noordelijke vijver met een diepte van 3,5 meter. De taludhelling is matig tot flauw en de oevers zijn grotendeels onbeschoeid.

Visbestand en vangsten

Tijdens een laatste bemonstering van de vijvers zijn 13 vissoorten gevangen. De vangst bestond qua aantallen vooral uit blankvoorn, op afstand gevolgd door brasem. De Karper en graskarper op de vijvers zijn de vissoorten met het hoogste gewicht per ha.. De snoek is van de roofvissen het meest aanwezig.

In mindere mate maar zeker aanwezig: baars, paling, pos, roofblei, ruisvoorn, snoekbaars, winde en zeelt. HSV de brasem heeft in mei 2011 150 kg kruiskarper uitgezet.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de vijvers is zeer goed. Let op dat je met de auto niet op de stek mag staan. Een stukje lopen is dus nog wel nodig.

Vergunningen en rechten

Eigenaar van het water en het visrecht is de Gemeente Dalfsen. Het volledige visrecht wordt door de HSV gehuurd.

Aanvullende bepalingen verenigingswater

  • De vijvers mogen alleen vanaf de kant worden bevist.
  • Auto’s zijn niet toegestaan bij de waterkant of op het terrein, tenzij ontheffing is gegeven.
  • Jeugdigen onder de 14 jaar mogen, voorzover zij geen lid zijn van onze vereniging, onder toezicht van een meerderjarig lid van onze vereniging vissen in de vijvers met maximaal één hengel.
  • Er geldt een algemeen meeneemverbod voor snoek en karper.
  • Bij het gericht vissen op karper is het gebruik van een zogenaamde onthaakmat verplicht.
  • Het gebruik van een zogenaamde bewaarzak is verboden.
  • Nachtvissen is verboden, tenzij u tevens in het bezit bent van een geldige NachtVISpas van Sportvisserij Oost-Nederland. Indien u tevens in bezit bent van een geldige NachtVISpas dan is nachtvissen het gehele jaar toegestaan.

Viswater impressie


In de buurt van Bellingeweer Dalfsen te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: