Biesbosch


Biesbosch

Nationaal park de Biesbosch is een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten die tussen de rivieren Boven-Merwede en de Amer en is ontstaan uit een binnenzee onder invloed van rivierwater en getijden. Het bijzondere aan het water is natuurlijk de natuurlijke omgeving en zo is het een zoetwatergetijdengebied vol met kreken en wilgenvloedbossen.

Sinds het afsluiten van het Volkerak en het Haringvliet is het getijde verschil van gemiddeld 2 metern terug gegaan naar gemiddeld 20cm.

Viswater en visstekken

Het Biesbosch word onderverdeeld in de Brabantse Biesbosch en de Hollandse Biesbosch. Sinds 1994 is het gebied een beschermd natuurgebied. Als je graag vist in een natuurlijk en avontuurlijk gebied dan is het viswater van de Biesbosch helemaal voor jou.

Visbestand en vangsten

Vrijwel alle bekende vissoorten komen in dit prachtige viswater voor. De Witvisser zal zich prima kunnen vermaken met de kapitale brasems die hier te vangen zijn, maar ook de blankvoor en ruisvoorn zijn hier te vinden. Tegen de avond heb ik hier vaak rond om mij winde zien jagen en dat is als vliegvisser een prachtig gezicht en levert heerlijke uurtjes op.

Ik heb ze zelf niet kunnen vangen maar voor de serieuze karpervisser is hier een mooi karperbestand te vinden. Het is wel water waar je ook weer goed moet zoeken en ook hier geld weer dat het vissen van uit de boot eigenlijk wel een noodzaak is.

De roofvisser kan zich hier ook helemaal uitleven. Snoek, snoekbaars en natuurlijk hele grove baars is hier te vangen. En.. wat dacht je van de nu zo actuele roofvis de Meerval. Ook in de Biesbosch worden meervallen gevangen.

Bereikbaarheid

Het Biesbosch kent prachtige viswateren en visstekken. Toch kan je hier eigenlijk alleen terecht met een boot. Met een boot kan je alle kanten op en natuurlijk ook de prachtige rustige visstekken vinden in het doolhof van killen, wilgenbossen en de kronkelige kreken. De oevers zijn ruig en nauwelijk betreden. Let hierbij op dat het vissen vanuit de rietoevers en plasbermen niet geoorloofd is.

(Vis)boten kan je eenvoudige huren in de omgeving en ik kan je zeker aanraden ook eens een kayak te huren in plaats van de gemotoriseerde visboten.

De auto kan je in de plaatsen rond om de Biesbosh goed kwijt, hoewel het in de vakantietijd behoorlijk druk kan zijn.

Vergunningen en rechten

De Bieschbos is opgenomen in de landelijke lijst met viswateren. Als houder van een geldige VISpas met de landelijke en Federatieve lijst van viswateren mag je hier vissen.

Let wel op, in het water wat door bebording of gedeeltelijk of geheel afgesloten en niet toegankelijke wateren mag niet worden gevist. Vissen vanuit de rietoevers en plasbermen is ook niet toegestaan.

Viswater impressieIn de buurt van Biesbosch te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: