De Kagerplassen


Vissen op Neerlands oudste watersport gebied.

De Kagerplassen is een stelsel van veenplassen, omzoomd door een netwerk van kleine rietsloten en vaarten. De visplassen vind je tussen Sassenheim, Oegstgeest en Oud Ade in Zuid-Holland en sluiten aan op ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De rivier de Zijl verbind de Kagerplassen met de Oude Rijn in Leiden. De Kagerplassen maken deel uit van het Hollands-Utrechts Veenweidegebied.

Viswater en visstekken

De Kagerplassen zijn een langgerekt stelsel van ondiep afgegraven veenplassen. Het bestaat tegenwoording uit de volgende plassen van uit het zuid-westen gezien; ’t Joppe, Spriet, Zweiland, het Norremeer, de Eijmerspoel, de Dieperpoel, Spijkerboor en Kever. Ook de kleinere plassen, Vennemeer, Koppoel, Sever, Klei- of Kiepoel en de Hanepoel behoren tot de Kagerplassen.

Het is een heel groot sportvisgebied van bij elkaar geteld 342 ha. De plassen zijn door de jaren heen steeds groter geworden door afkalving. De plassen hebben een gemiddelde diepte van 3,4 meter met in Zweiland één diep gat van 12/13 meter. Daar de bodem redelijk vlak is is een dieptemeter noodzakelijk om de kleine bobbels te vinden.

De plas Joppe is ontstaan door afgraving van de Zwanburgerpolder voor zandwinning in de jaren 70. Deze viswater is dan ook aanzienlijk dieper met een gemiddelde van 13 meter. Er zijn gaten te vinden van 39 en 42 meter diep. De oevers van deze plas zijn ook zeer steil. Er is dus een groot ecologisch verschil tussen de ’t Joppe en de overige plassen.

De diepte van ’t Joppe maakt dat je hier in de warme zomermaanden een spronglaag vind wat voor het vissen een interessant gegeven kan zijn. De zuurstof en temperatuur onder de spronglaag zal bij hoge temperaturen op het ondiepe water de vis aantrekken.

Er liggen miinstens 11 eilanden in de kagerplassen en die vormen prachtige oeverstekken. Overigens is het goed op te merken dat je in de plassen weinig oeverplanten vind. Veel oevers zijn ter bescherming verhard met beschoeiing en stortsteen. Maar natuurlijk vormen de stortsteen prachtige stekken voor de snoekbaars die in de ochtend en avonduren hier komen jagen.

De bodem van de meren zijn over het algemeen zacht en bestaat uit veengrond. ’t Joppe is hier dan ook weer verschillend in waar je zandgrond kunt vinden. Voor succes is het vaak zoeken naar hardestukken en de mosselbanken.

Omdat de plassen deel uitmaken van het boezemstelsen is er een constante doorstroming van het water en vind je er dus altijd een aantrekkelijke stroming die niet alleen door de grote hoeveelheid pleziervaart worden veroorzaakt.

Aangekomen bij de pleziervaart is het meteen duidelijk dat het hier in de zomer heel erg druk kan zijn. De avonduren vormen dan de rustige momenten waar er toch goed gevist kan worden.

Visbestand en vangsten

De Brasem is de vissoort die je hier het meest zult aantreffen. Naast de brasem is op de meren een heel erg gezond bestand aan snoekbaars, baars, snoek en karper te vinden. Paling, blankvoorn kolblei en pos komen op de meren ook voor.

Opvallend is dat ’t Joppe in visstand metingen ook weer uitspringt met per ha minder vis maar prachtige bestanden aan Brasem, paling en snoekbaars heeft.

Het roofvisbestand is heel goed met snoeken van ver boven de meter die met regelmaat gevangen worden en de 80ers zijn een zeer veel voorkomende maat. De karperbestanden zijn naar zeggen ook niet te versmaden maar met deze visserij is het zeker belangrijk de plas optimaal te kennen. Ik zelf als snoekvisser merk in de tijd dat ik er nu vis dat er hele goede stekken zijn als je de plekken hebt weten te vinden maar als je met je boot hier een dag gaat vissen zijn er geen belemmeringen om leuke vangsten te kunnen maken.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid met de auto optimaal. Helaas zijn er weinig openbare trailerhellingen. Het water heeft een enorme oeverlijn en je kunt je voorstellen dat je altijd wel een plekje aan de kant kunt vinden om je rodpod en hengelsteunen neer kunt zetten.

Toch is het hebben van een boot een duidelijke aanwinst. Met een bootje kunt je je snel verplaatsen en heb je toegang tot een onnoemelijke hoeveelheid viswater.

Vergunningen en rechten

Het viswater is van de federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland en de rechthebbende is de Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken.

De plassen zijn opgenomen in de landelijke Lijst met viswateren. Met een geldige VISpas en de Landelijke & federatieve Lijst van Viswateren mag je hier vissen.

Viswaterkaart

Download Waterkaart via kaag.nl


Auteur: Eric Beck


In de buurt van De Kagerplassen te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: