Kolk Marshoek


Belangrijkste Vissoorten: , , , , ,
Belangrijkste sportvistype: , ,
Plaatsen: , ,

Viswater Kolk Marshoek, Dalfsen

Langs rivier- en zeedijken zijn kolken de overblijfsels van dijkdoorbraken. Ten westen van Dalfsen, aan de zuidoever van de Overijsselse Vecht vind je de Kolk Marshoek. De Kolk vind je langs de Zuidelijke Vechtdijk.

Viswater en visstekken

In deze kolk mag alleen de noordelijke, oosterlijke en zuidelijke oever bevist worden. Het water is ongeveer 6ha groot met een lengte van 255 meter en een breedte van 290 meter. Het diepste punt van de Kolk is 13 meter diep. De bodem is overwegend zand. Het water staat in open verbinding met de Overijsselse Vecht via een klein kanaaltje.

Visbestand en vangsten

Het water staat met name bekend om zijn brasem vangsten. De open verbinding met de Vecht zorgt er echter voor dat alle soorten die in de vecht voorkomen ook hier gevangen kunnen worden.

Naast de genoemde brasem zijn in de kolk winde en blankvoor te vinden. Het heldere water zorgt ook voor goede omstandigheden voor de zicht jager snoek. Snoekbaars vangsten zijn gezien de verbinding met de Vecht ook mogelijk maar heb hier geen meldingen van gehad.

Bereikbaarheid

De Zuidelijke oever van dit viswater is goed te bereiken met de auto. De Noordelijke- en oosterlijkeoever zijn verboden te betreden met auto of ander gemotoriseerde voertuig.

Let op! Wanneer het hoogwater is in de Vecht moet je er rekening houden dat het hier zeer drassig kan zijn.

Vergunningen en rechten

Voor het vissen in de Kolk Marshoek is een speciale aanvullende vergunning benodigd van HSV de Brasem. Deze schriftelijke toestemming is alleen geldig in combinatie met een VISpas van een willekeurige vereniging die aangesloten is bij Sportvisserij Nederland

Je kunt de schriftelijke toestemming voor de kolk Marshoek verkrijgen bij de verkoopadressen of online via HSV de Brasem.


In de buurt van Kolk Marshoek te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: