Oostvoornse meer


De omgeving

Het Oostvoornse Meer ligt ca. 30 km ten Westen van Rotterdam en is ingeklemd tussen het eiland Voorne, de Maasvlakte en de Noordzee. Het 230 ha grote meer is in 1966 ontstaan door afdamming van het Brielse Gat. Er heeft zandwinning plaatsgevonden waardoor er zeer diepe plaatsen ontstonden tot maximaal 43 meter. Er is een grillig bodemprofiel ontstaan en de oevers zijn op een aantal plaatsen zeer steil. De gemiddelde diepte is ongeveer 21 meter. Het water is zeer helder en van oorsprong zout maar verzoet zich met name in de ondiepe zones, waardoor een brak biotoop ontstaat. De bodem bestaat uit zeeklei en zand en op enkele plaatsen bevindt zich nog een klein deel veen. Langs de oevers zijn dammetjes aangelegd om de oevers te beschermen tegen afslag maar ook om rustige, ondiepe zones te creëren die uniek zijn voor mens en natuur. Het meer is, behoudens de afgesloten natuurgebieden, vrij toegankelijk. Er wordt van het Oostvoornse meer veelvuldig gebruik gemaakt door duikers, surfers, zwemmers, vogelaars en vissers.
Het visbestand bestaat voor het overgrote deel uit regenboog -en bruine forellen. Er worden jaarlijks 4000 regenboogforellen van ongeveer 250 gram uitgezet en een enkele maal ook bruine forellen. Sinds 2009 zwemt er ook een fors aantal bronforellen in het meer. Vliegvissers krijgen hier de kans om een grote sterke regenboogforel te haken die vergeleken wordt met de wilde steelheads uit Noord-Amerika. Maar als er in de warmere maanden met een nimfje of klein streamertje gevist wordt dan is de kans van een haring aan je vlieg zeker niet uitgesloten. De haringen in het meer zijn afstammelingen van een school die in 1966 werd ingesloten. Zij komen, als het warm is, massaal naar de oppervlakte.

De ondiepe zones zijn zeer goed waadbaar en op sommige plaatsen kan je wadend naar de dammetjes. Dergelijke oversteekplekken zijn veelal met borden aangegeven. Vanaf de dammetjes kan je de diepere delen bevissen. Het vissen vanuit een belly boat of een roeiboot (zonder motor) is ook toegestaan.
Er is overal ruimte genoeg om te werpen maar er staat doorgaans wel iets meer wind dan elders.
De betere vangplaatsen zijn de doorgangen tussen de dammen, wind- en stroomnaden en, in het voor- en najaar, de ondiepe zones. In de winterperiode liggen de forellen doorgaans wat dieper en komen ze tegen de zonsop- en zonsondergang naar de kant.
De grootste gevangen regenboogforel die bekend is, was 95 cm.

Beste tijden en vliegen
Met verschillende bekende tactieken zijn de forellen te vangen, per seizoensperiode is de gebezigde tactiek wel anders. In de winterperiode kan het beste langzaam met een intermediate of snelzinkende lijn worden gevist. De favoriete vlieg is hierbij de booby, streamertje of (drijvend) zalmeitje. In de winter en het voorjaar wordt steeds vaker met een nimfje gevist, met name in de wat ondiepere delen, het gebruik van een beetindicator is hierbij aan te bevelen. De favoriete vlieg is een goudkopnimf of wat ondieper een zoutwaterpissebed-imitatie. In de periode van begin april tot mei, wanneer de bibio’s (meidoornvlieg) massaal uitkomen dan is het tijd voor de droge vlieg, de forellen zijn dan vooral in de ondiepe delen goed te vangen.

Hoe kom je er?
Vanuit Rotterdam de A15 volgen tot Rozenburg, hier gaat de A15 over in de N15. Deze volgen tot afslag Oostvoorne/Rockanje, hier links en eerste rechts om de secondaire weg van de Noordoever op te rijden of hier Oostvoorne aanhouden om de zuidoever te gaan bevissen.

Vergunning
Op 1 januari 2007 verving de VISpas, in handig creditcardformaat, de welbekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Met deze VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Het Oostvoornese Meer is ook opgenomen in die lijst, dus ben je in het bezit van een VISpas, dan mag je er ook vissen. Let wel op de randvoorwaarden. In 2009 is vissen verboden in de maanden augustus en november. De eerste periode omdat het water dan te warm wordt en de kans dat de vis na een lange dril het niet overleeft te groot is. November is een gesloten periode om de uitgezette vis de mogelijkheid te geven zich te verspreiden over het meer.
Vissen is toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang en 2 uur na zonsondergang. Het is ook verboden om gevangen levende en/of dode vis onder zich te hebben, gevangen vis moet direct teruggezet worden in het water. Voorwaarden die verder van toepassing zijn staan vermeld in de Lijst van Viswateren.


In de buurt van Oostvoornse meer te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: