Volkerak-Zoommeer


Het volkerak is een zoetwatermeer met een vast waterpeil. Tot in 1967 was het volkerak (krammer-Volkerak) een getijdengebied met een openverbinding met de Noordzee. Op dit moment vormt het Volkerak een geheel met het zoommeer.

Volkerak, machtig water voor grote vis

Het viswater wordt via de Volkereksluizen verbonden met het Hollandsch diep die ook  bekend staat als een prachtig viswater met, zeker voor de roofvisser, super visstekken. Het Volkerak behoort tot de grote wateren met een oppervlakte van 600 hectare. Voor veel vissers die hier voor het eerst komen dus een hele bak water waar het lastig is je stekken te vinden. Enkele keren eens voor vissen en op zoektocht uit gaan is dan ook helemaal niet een slechte strategie.

Viswater en visstekken

Het viswater is een drukbevaren water en daar moet je hier zeker rekening mee houden. Het meer kent een gevarieerd bodemverloop met steile taluds en ondiepe gedeeltes voornamelijk langs de oever en het eilandje ter hoogte van Ooltgensplaat.

De west arm van het volkerak is een prachtig gedeelte van het volkerak met eilandjes en ondiepten waar je de vis kunt verwachten. Let wel op want hier veel verboden natuurgebieden. Grote gedeelten van de oevers zijn hier afgezet met stenen wanden. En precies die stenen afscheidingen en dammetjes vormen prachtige visstekken waar vissen foerageren.

Ook de gekende fonteinkruid bedden kom je hier veelvuldig tegen, naast de andere waterplanten die je op het volkerak vind. Deze stekken zijn natuurlijk ware hotspots voor de rovers zoals de snoek.

Visbestand en vangsten

We hebben het al genoemd, de roofvis is hier heel erg goed vertegenwoordigd met spoorbielsen van snoek en prachtige snoekbaarzen die ware knokkers zijn. Ook de baars is hier te vinden en dan voornamelijk daar waar water het volkerak in stroomt.

Het is natuurlijk te verwachten van een water met een prachtig roofvisbestand dat ook de witvis hier in grote aantallen voorkomen. Je kunt hier hele grote brasems verwachten en ook de karpervisser kan hier terecht om die recordvis te vangen.

Bereikbaarheid

Het water is prima te bereiken. Zo kan je via trailerhellingen met je boot het water op en bij de hellingen parkeren. Maar ook voor de kantvisser zijn er genoeg wegen die leiden tot topvisstekken. Het is natuurlijk wel zo dat het om groot water gaat en de oppervlakte van af de kant vele malen kleiner is als de oppervlakte van het water zelf.

Gebruik de kaart om de wegen te ontdekken naar het water en houd er rekening mee dat er soms even een flink stuk gewandeld moet worden.

Vergunningen en rechten

Het Volkerak is opgenomen in de landelijke lijst met viswateren. Ben je in het bezit van een geldige VISpas en heb je de Landelijke & federatieve Lijst van Viswateren bij je mag je hier vissen.

Er zijn echter enkele bijzondere voorwaarden:

  • Natura 2000-gebied: de delen op de kaart die geraceerd zijn met lijnen en stippels.
  • In Natura 2000-gebied mag alleen gevist worden vanuit vaartuigen. Waar een vooroeververdediging aanwezig is, is vissen toegestaan vanaf 25 m uit de buitenteen van de vooroeververdediging.
  • De sportvisserij mag niet worden uitgeoefend in die delen van de Natura 2000-gebieden die op kaart staan aangeduid met ‘geen bevissing’.
  • De sportvisserij mag in de periode 1 augustus tot 31 maart niet worden uitgeoefend in de gebieden die op de kaart staan aangegeven met ‘bevissing 1 april t/m 1 juli’.
  • In het resterende deel (=geen Natura 2000-gebied) mag jaarrond gevist worden.
  • Alle materialen en afval dienen op zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing, verspoeling of op andere wijze verspreid kunnen raken.
  • Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten gevolge van de vergunde activiteit in aanraking komen met de bodem of het oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende verwerker gebracht.
  • Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met communicatie of veiligheid).

In Staatsnatuurmonumenten mag alleen gevist worden vanuit vaartuigen. Voor de wateren 3 t/m 6 geldt dat geen snoekbaars mag worden meegenomen. Sportvissers die voor eigen consumptie snoekbaars willen meenemen kunnen daarvoor een speciale snoekbaarsvergunning aanvragen bij het kantoor van Sportvisserij ZWN. In deze aparte vergunning is aangegeven hoeveel snoekbaarzen men per visdag in bezit mag hebben en meenemen.Voorwaarde voor het verkrijgen van deze jaarvergunning is dat de vergunninghouder zijn/haar vangsten en ontrekking jaarlijks doorgeeft.

Viswater impressie video

(Deze video van de Predatortour 2011 die 4, 5 en 6 juli plaatsvind op het volkerak geeft een prachtig beeld van het meer.)In de buurt van Volkerak-Zoommeer te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: