De Weerribben


De Weerribben, visstekken in een nationaalpark.

Dit prachtig natuurgebied ligt in de gemeente Steenwijkerland ten noordwesten van de provincie Overijssel. De Weerribben is een uniek viswater waar je je zelf omringd vind door ruige natuur en je in je kano voelt als een trapper in de wilde natuur. Het hele gebied is 3500 ha groot laagveenmoeras en werd gevormd door het scheppen van turf en het snijden van riet.

Voor vele natuurliefhebbers is de Weerribben een bijzonder gebied door de aanwezigheid van nog al wat zeldzame planten en dieren. Zo kan je tijdens het vissen nog wel eens een concurrent tegenkomen in de vorm van een otter. Maar ook de bunzing en vogels als een roerdomp kun je tegen het lijf lopen bij het afvissen van je favoriete visstekken.

Viswater en visstekken

Ondanks het prachtige gebied waar je veel toeristen zou verwachten is het toerisme toch vooral de watersport en concentreert die zich rond het bezoekerscentrum in Ossenzijl. Je zult op mooie dagen dus best wel mensen tegen het lijf lopen tijdens het vissen maar grote drukte zoals in Giethoorn hoef je niet te verwachten.

Het viswater is van een zeer goede kwaliteit omdat er voor wordt gezorgd dat zo min mogelijk overbemest water in het gebied wordt gelaten. Het gebied is een echte laagveenmoeras en dat betekend helder water dat wat donker aanziet door de veenbodem die via het heldere water doorschijnt. Het heldere water levert ook nog wel de nodige uitdagingen op, omdat de vis nog wel wat voorzichtiger en schuwer is door het heldere water, moet je alles uit de kast halen om de vis te verleiden.

In het gebied liggen vele soorten viswater en visstekken. Zo vind je er petgaten, langgerekte veenputten waar de “Moer” uit werd gebaggerd om te drogen als turf. Vele petgaten mogen niet bevist worden en worden dan ook geen vergunningen voor verstrekt.Er zijn een tweetal petgaten nabij Ossenzijl die wel bevisbaar zijn waar je echter een dagvergunning voor moet halen of lid moet zijn van een van de verenigingen die zijn aangesloten bij federatie NWO-ZWD.

Naast de petgaten zijn er ook de vaarten waarvan er een aantal een behoorlijke breedte hebben en geen bootroutes door heen lopen. Dat zijn de vaarten, het Heers, het Meentegat en ‘t Jurries.

Visbestand en vangsten.

In de Weerribben kom je ook ook bijzondere vissen tegen als de Bittervoorn, tiendoornige stekelbaars en riviergrondel. Bijzondere soorten die je wellicht niet direct tijdens het vissen zult vangen maar toch zijn ze er.  Overigens is de Bittervoorn een beschermde vissoort en aangewezen in de flora- en faunawet.

Weet je de visstekken te vinden dan kan je goede vangsten boeken met het vissen op Ruisvoorn en Blankvoorn. Deze vissen kan je met name in de Petgaten verwachten hoewel de blankvoorn ook goed vertegenwoordigd is in de vaarten. Een ander vis die je tegenkomt in de Petgaten is de snoek die hier ook zeker een respectabele afmeting kan bereiken.

Verder kom je ook de brasem tegen en van de rovers kun je Baars en Snoekbaars verwachten. Snoekbaars is misschien niet een vis waar je grote aantallen van kunt vangen maar verwacht zeker wel grote snoekbaars.

Verder is in de Weerribben een goed bestand aan vissoorten als Kolblei, pos en zeelt.

Bereikbaarheid

Vrijwel alle vaarten en sloten zijn ook goed van af de kant te bevissen. Via de kanten kan je dan ook goed vele kilometers afleggen en vele visstekken afvissen. Op vele locaties kan je echter ook een bootje huren en dat kan je een extra voordeel geven in het kunnen bevissen van viswater en stekken die niet direct van af de kant te bereiken zijn.

Je kunt bij het huren van een bootje kiezen voor een motorbootje, electrobootje en kano en kayak. Bij het huren krijg je vaak een kaartje mee met een route. Die is in de drukkere periode handig om juist de vaar routes te vermijden.

Het gebied is verder een openbaar gebied en met de auto heel erg goed bereikbaar.

Vergunningen en rechten

Vrijwel alle vaarten zijn opgenomen in de lijst met landerlijke viswateren. In deze viswateren mag worden gevist door de houder van een geldige VISpas.

Voor de Hooge WEgsloot, petgaten lands de Hooge Weg en de petgaten bij de Kluft zijn vergunningen nodig en zijn dag vergunningen verkrijgbaar bij het VVV kantoor in Ossenzijl

Viswater impressie video


In de buurt van De Weerribben te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: