Aduarderdiep


Aduarderdiep

Aduarderdiep, prachtig vissen in het Westerkwartier

Het Aduarderdiep is in de vroege 14e eeuw gegraven door monniken uit Aduard. Het diep heeft een lengte van 10 kilometer en je kan er heerlijk vissen op baars, snoek en snoekbaars als je de plekjes weet te vinden. Het viswater is de voortzetting van het Peizerdiep (het Koningsdiep) en begint bij het Hoendiep bij Vierverlaten. Het mondt uit bij Aduarderzijl in het Reitdiep.

Viswater en visstekken

Het Aduarderdiep loopt in een nagenoeg rechte lijn van het zuidelijker gelegen Hoendiep tot Reitdiep bij Aduarderzijl over een lengte van ongeveer 10 kilometer. Halverwege kruist het diep het van Starkenborghkanaal. Tegenwoordig heeft het water louter een recreatieve functie, zeker ten noorden van het van Starkenborghkanaal.

Bij de sluizen in Aduarderzijl wordt veel gezwommen, veel gevaren (kano’s) en uiteraard ook gevist. Toch zijn er langs het diep veel meer visplekken te vinden. Langs de beide kanten van het Aduarderdiep vind je brede rietkragen met af en toe een inham. De breedte van het diep is over de gehele lente ongeveer 15 meter.

In het midden van de vaart ligt de bodem op een diepte van 2 meter Langs de kanten is het vrij ondiep. De bodem bestaat uit slik en modder. Het water is schoon maar behoorlijk troebel door de kleideeltjes. Er kan een matige stroming staan, afhankelijk van het gemaal.

Aangezien je midden op het Groninger platteland vist, kan de wind zeker een rol spelen. Vooral als de boeren gieren kan de beleving intens zijn. Maar daar komt dan ook veel voor terug. Prachtige weiden met koeien, de horizon met de terpdorpjes en draaiende molens in de verte. Tussen de rietkragen in met de hengel in de hand is het puur genieten van het platteland.

Van zuid naar noord bekeken zijn de beste stekken te vinden aan de linkeroever. Ten zuiden van het van Starkenborghkanaal loopt een smalle boerenweg langs het diep. In de verte naar het oosten toe doemt Groningen op. Ten noorden van het kanaal zijn er mooie plekken te vinden langs de gelijknamige weg.

Halverwege bij de bossages aan de rechterkant kan je de auto parkeren. En je kan natuurlijk ook gebruik maken van de steiger bij Aduarderzijl of zelfs de hengel vanaf de sluizen werpen.

Visbestand en vangsten

In het Aduarderdiep kan je vissen op diverse soorten: snoek, baars en snoekbaars. Ook de witvis als brasem en blankvoor zijn op de visstekken te vinden. Kolblei en ruisvoorn vind je overigens ook in dit prachtige water.

Bereikbaarheid

Vanuit de stad Groningen volg je de Friesestraatweg richting Aduard. In Aduard sla je voor de brug over het kanaal naar rechts. Deze weg volg je totdat deze afbuigt naar het zuiden, langs het Aduarderdiep. Zo kom je op de boerenweg langs het zuidelijk deel. Het noordelijk deel bereik je door de brug over het van Starkenborghkanaal over te steken en dan rechtsaf te slaan. Na twee kilometer sla je linksaf richting Garnwerd en Ezinge. Rechts van je vind je het diep. Parkeren is hier lastiger.

Voor de minder valide visser is een vissteiger te vinden in Aduarderzijl.

Vergunningen en rechten

De Aduarderdiep is opgenomen in de landelijke lijst met viswateren.Voor het vissen op het Aduarderdiep volstaat een geldige VISpas en de landelijke & federatieve lijst van Viswateren.


Auteur: Remco Schepel


In de buurt van Aduarderdiep te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: