Amstel Drechtkanaal


Viswater tussen rivier Drecht en Aarkanaal

Het Amstel-Drechtkanaal is een viswater die de rivier Drecht en het Aarkanaal verbind met de Amstel. Het kanaal vormt gedeeltelijk de grens van de Nederlandse Provincies Noord-Holland met Zuid-Holland en de provincie Utrecht.

Dit prachtig viswater, beroemd om zijn grillige vormen en vele bochten is een pracht water en een lust voor oog en zintuig qua natuurschoon en visbestand.

Viswater en visstekken

Het water is niet alleen een waar mekka voor de sportvisser maar ook de pleziervaart heeft het water wel ontdekt. Dit maakt dat je in de zomermaanden rekening moet houden met hele gezeldschappen die in hun bootje toertochten maken.

De hele lengte van het water vanaf het Aarkanaal tot de Bullewijk is 18,5 kilometer lang. Het water heeft een gemiddelde diepte van 2,5 tot 3 meter en de breedte varieert sterk tussen de 30 en 60 meter.

Het zeer natuurrijke viswater kent vele prachtige visstekken en plekken waar het gewoon ruikt naar vis. Het water is zeer bochtig en in de oeverzone vinden we vele soorten vegetatie als leliebedden en dotterbloemen. Zoek niet verder want hier wonen prachtige rietvoorns, en dan bedoel ik ook echt kanjers van rietvoorns. Maar ook de andere soorten vinden hier hun voedsel zoals Karper en zeelt.

Dikke rietkragen, ophaalbruggen, afgekalfde kanten, duikers en kruisingen van zijwaters. Op een water als dit zijn de visstekken eigenlijk net te veel om een keuze te maken.

Visbestand en vangsten

Het Amstel-Drecht kanaal beschikt over een zeer goed visbestand en bestaat uit een groot schala aan zoetwater vissen zoals, Brasem, Blankvoorn, Ruisvoorn en karper. roofvissen zijn ook goed vertegenwoordigd met Baars, Snoekbaars en Snoek.

Bereikbaarheid

De gehele Amtel-Drecht is op een stuk bij Nessersluis na vanaf twee kanten bereikbaar. Ook hier geldt dat het niet altijd even gemakkelijk is om de auto goed weg te zetten, maar met een klein stukje lopen kan de hinder voor overige weggebruikers tot een minimum beperkt blijven.

Vergunningen en rechten

Het water is opgenomen in de landelijke- en de kleine lijst.

Bijzondere voorwaarden:
Het is verboden:
meer dan één snoek te behouden;
meer dan twee snoekbaarzen en/of meer dan 2 schubkarpers in bezit te hebben; karper in bezit te hebben, behalve schubkarper tussen 40 en 60 cm. Gevangen karper dient direct in het hetzelfde water te worden teruggezet;
graskarper in bezit te hebben. Gevangen graskarper dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet;
riet- of ruisvoorn als aasvis te gebruiken;
lijnen uit te varen op welke wijze dan ook. Slechts inwerpen met de hengel is geoorloofd. Niet haaks op de oever vissen.

Nachtvissen is toegestaan in de wettelijke periode.
Een electronische beetverklikker is toegestaan, deze mag echter geen geluid voortbrengen binnen een straal van 10 meter van bewoning.
Een duidelijk visgerelateerd tentje van max. 2,5 m x 2,5 m is toegestaan.
Open vuur maken is verboden.
Algemene voorwaarden:
In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende federaties.

Bij het vissen in deze wateren dient u de VISpas en de Landelijke & federatieve Lijst van Viswateren bij u te hebben.
Visrechthebbende: Amsterdamse Hengelsportvereniging
Hengelsportfederatie: Sportvisserij NoordWest Nederland


In de buurt van Amstel Drechtkanaal te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: