Berkelse Zweth


Vissen en rust aan de Berkelse Zweth

De Zweth is een buurtschap aan beide zijden van de monding van de Berkelse Zweth die uitmond in de Delftse Schie die loopt tussen Rotterdam en Delft. Het viswater loopt van Berkel en Rodenrijs naar Zweth.  Ten Noorden van de Berkelse Zweth liggen de Ackerdijkse plassen wat een van de belangrijkste vogelgebieden is van Nederland.

Viswater en visstekken

De Berkelse zweth is een breed boezemwater. Je vind hier dikke rietkragen, plompebladen en andere waterplanten in oeverzone en water. Het water is landelijk gelegen en kan je je als visser echt midden en omringt door de natuur voelen. Woon je in de buurt en ken je het water nog niet? Of ben je op vakantie in de buurt? Dit is zeker een water wat je moet bezoeken.

Visstekken zijn te vinden over het gehele water waar je de vis aantreft bij de vele plompebladeren en bedden met waterplanten. Het water kent ook bruggen en oude sluizen en het gemaal in Berkel. Hier vind je natuurlijk ook de plekken waar je zeker even moet proberen.

Visbestand en vangsten

Het viswater staat bekend om zijn goede roofvisbestand van snoek en baars. Natuurlijk betekend een goed roofvisbestand ook dat de witvis hier goed vertegenwoordigd is en kom je hier nog mooie ruisvoorns tegen. Ook de Brasems komen van af de Delftse Schie hier naar toe gezwommen.

Voor de karpervisser is het hier ook goed vissen, gezien de vangstmeldingen van flinke karpers.

Bereikbaarheid

Per auto is het water het beste te bereiken via de A13. Je kunt je auto goed parkeren bij de Manege aan de noordzijde van de Zweth. Het water is verder overal goed lopend te bereiken. Door de hoge rietkragen is het soms even zoeken naar de juiste stek met goed zicht op het water.

Vergunningen en rechten

Het viswaterbeheer is verpacht aan Sportvisserijbelangen Delftland. De sportvisser die lid is van deze HSV of de zusterverenigingen Den Haag of Groot-Rotterdam mogen hier hun hengeltje uitgooien.In de buurt van Berkelse Zweth te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: