De IJssel bij Zwolle


De IJssel bij Zwolle

De IJssel of Gelderse IJssel hoort bij de grote rivieren van Nederland en is één van de prachtigste rivieren voor de hengelsporter. De rivier stroomt zeer snel waar je zeker rekening mee moet houden. De IJssel is een hele uitdaging voor de sportvissers die Zwolle aandoen of uit Zwolle komen.

Viswater en visstekken

Het water is gemiddeld 100 meter breed bij Zwolle. De bodem is vrijwel overal hard met zand, grind en steenstort. Plantengroei vind je er heel weinig. De wierbedden vind je alleen in de rustige gedeeltes tussen strekdammen in.

Het blijft zoeken waar de vis zit het moment van vissen. Door de wisselende stroming en waterhoogtes verschillende stekken nog al eens en waar je een dag eerder nog goed ving kan de volgende dag helemaal niets meer gevangen worden.

Bij Zwolle vinden we enkele objecten in en aan het water zoals de spoorbrug, IJsselbrug en de A28 die over het water gaat. Daarnaast zijn er enkele wateren verbonden met de IJssel die mooie onderbrekingen vormen in de oeverzone zoals het Zwolle-IJsselkanaal en de katerveersluis van het Willemsvaart, die zeker niet overgeslagen moeten worden.

De kribben en kribvakken zijn natuurlijk de visstekken die je als bootvisser of kantvisser zeker zult aandoen. Hier is in de verschillende gedeeltes vis te vinden die hier zijn maaltje bij elkaar scharrelt.

Visbestand en vangsten

Voor de witvisser is er een overvloed van blankvoorn, brasem en blei te vangen. In het voorjaar vind de intrek van Winde plaats met exemplaren van 50cm en groter.

Barbeel wordt ook gevangen in de IJssel bij Zwolle. Er wordt gevist op de stekken van af de kop van de krib waar de bodem vrij is van vuil en een harde grind of zandbodem heeft.

De roofvisser kan zijn hard ophalen met snoekbaars, baars en snoek. De roofblei is ondertussen ook een veel gevangen sportvis waar menig sportvisser gericht op vist.

Bereikbaarheid

Voor de kantvisser is de IJssel bij Zwolle een hele uitdaging. Er zijn niet veel kantstekken te vinden door de vele oevergebieden die tot natuurgebied zijn uitgeroepen. De stekken die er te vinden zijn zijn vaak druk bezocht door de lokale sportvissers.

Voor de bootvissers is er een trailerhelling beschikbaar die overigens ook in het voorjaar zeer druk kan zijn. De helling is zeer goed bereikbaar met de auto.

Vergunningen en rechten

De Geldersel IJssel bij Zwolle is opgenomen in de landelijke lijst met viswateren. Ben je in het bezit van een VISpas of Kleine VISpas, mag je hier dus gewoon vissen.

In de periode van 28 februari tot 1 juli geldt een verboden tijd voor het recht van overpad door het terrein van Staatsbosbeheer aan de Uiterwijkseweg (bij de dijktrap, stek 61 van de visstekkenkaart Gelderse IJssel) even ten noorden van Wilsum. Er mag alleen van het looprecht gebruik gemaakt worden tussen een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang. Het plaatsen van tenten windschermen e.d. is verboden.

Viswater impressie


Foto: Erik Hendriksen
Video: Boerspad


In de buurt van De IJssel bij Zwolle te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: