De Linge


Vissen in de Linge, betuws mooiste

De linge is een rivier die van Doornenburg tot Gorinchem stroomt. De rivier is 108 kilometer lang wat de linge tot de langste rivier van Nederland maakt. Gemeenten als Lingewaard en Lingewaal hebben hun naam aan de rivier ontleend.

Viswater en visstekken

Bij Doornenburg, Pannerdenkanaal, komt de rivier de betuwe binnen. Het riviertje is in de jaren flink aangepakt en meer een kunstmatige rivier geworden met kaarrechte “kanaal” stukken maar ook prachtige stukken waar je ziet hoe de rivier moet zijn geweest.

Van af Tiel loopt de rivier er prachtig bij en als sportvisser die graag in natuurlijke rivieren vist zit je hier toch echt “gebakken”. De Linge heeft een diepte van tussen 0,5 tot 3 meter en verschilt soms enorm qua breedte. De oevers zijn veel al begroeid met riet en op vind je ook de bekende waterplanten in de oeverzones. De vele bruggetjes en sluizen vormen mooie visstekken net als de eerder genoemde begroeide overzones.

Visbestand en vangsten

De linge is zeer visrijk met een prachtig bestand aan blankvoorn, brasems, bliek en winde. De roofvis is ook heel goed vertegenwoordigd met soofblei, baars en snoek.

Bereikbaarheid van water en stekken

De Linge is goed te bereiken, langs de gehele Linge van Doornenburg tot aan de snelweg in Elst ligt een fietspad.

Vergunningen en rechten

Grote gedeelten van de rivier zijn opgenomen in de landelijke lijst. heb je hier een VISpas bij de hand met de landelijkelijst dan mag je hier vissen. Kijk wel in de lijst even na of de plek waar je wilt zitten echt is opgenomen.

Viswater impressie video

Foto: Beeldarchief, RWS


In de buurt van De Linge te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: