Delfshavense Schie


Plaatsen: ,

Delfshavense Schie, één van de vier waterlopen

Het viswater Delfshavense Schie is een aftakking ter hoogte van Overschie van de rivier Schie. Deze tak loopt van de Schie door Rotterdam naar de Coolhaven en mond daar uit in de Nieuwemaas. De Schie kent een lange geschiedenis en begon haar bestaan als een moerassig kreekje in de buurt het huidige Schiebroek in het noorden van Rotterdam. Delfshavense Schie is één van de vier waterlopen rond Overschie met de naam Schie. Door middeleeuwse rivaliteit tussen de steden Delft, Rotterdam en Schiedam zijn er vier Schieën ontstaan, Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie.

Viswater en visstekken

Het water in de Delfshavense schie is over het algemeen vrij helder te noemen. Een prachtig water voor roofvis en de helderheid doet meteen vermoeden dat hier grote snoek huist. Het water is gemiddeld een drie tot vier meter diep maar er zijn ook diepere plekken te vinden tot wel zes meter diep.

In de Delfshavens Schie vind je zes bruggen tot aan de Coolhaven in Rotterdam wat natuurlijk voor de sportvisser prachtige onderbrekingen van het water betekend en mooie stekken zijn om te beginnen. Naast de bruggen zijn ook de vijf havens aan de zuid-west kant van de Delfshavense Schie gekende stekken waar je vis kunt verwachten. De havens zijn Pelserthaven, Lingehaven, Gantelhaven, Bornissehaven en Alblashaven. In de havens vind je in de ingang ondiepe plateaus en in de havens kom je aan de kant wierbedden en plompebladen tegen als begroeiing. De havens vind je ook mooie betonde kanten met pijlers en liggen er regelmatig boten aangemeerd en vind je woonboten die altijd mooie visstekken vormen.

De Delfshavense Schie heeft een mooie kant met steenstort over de gehele noord-oost gedeelte in Overschie. langs de zijde van Roel langerakpark vind je prachtige betonning die recht naar benden loopt en een prachtige kant vormt voor het kanticalen op snoekbaars en baars.

Visbestand en vangsten

Alle vissoorten zijn hier heel goed te vangen. Zo worden hier goede resultaten geboekt bij het vissen op karper. Niet direct het makkelijkste water maar grote en sterke karper ligt in het veschiet voor de doorzetter. Ook de witvisser met langer vaste hengel of feeder kan hier zijn hard ophalen met vansten van brasem en blankvoorn.

Als roofvisser heb ik hier goede vissessies gemaakt met vangsten van Snoek, Baars en snoekbaars. Overigens worden er ook in de havens roofblei en windes gevangen wat het water toch tot een prachtig sportviswater maakt waar vele sportvissen op de visstekken te vangen zijn.

Bereikbaarheid

Vrijwel de gehele Delfse Schie is zeeg goed te bereiken. Je auto kan je hier heel goed kwijt en met een fiets kan je echt overal komen. De kanten kunnen vrij hoog zijn en zijn er stukken te vinden die begroeid zijn maar heel goed te bevissen.

Ik zelf ga graag met de bellyboat of viskayak van start bij de Spaansebrug in Overschie. Hier kan je goed te water via de steenstort onder de brug de auto parkeer ik dan onder de brug bij het tennisterrein.

Vergunningen en rechten

Vergunningen voor het vissen op de Schie zijn te verkrijgen bij Sportvisserijbelangen Delfland of zuster verenigingen HSV Groot Rotterdam en ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging. Tesamen vormen zij de Sportvisserij combinatie Zuid Holland (GHV).

Viswater impressie video


In de buurt van Delfshavense Schie te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: