Eemskanaal


Vissen in het Eemskanaal, Groningen

Het Eemskanaal ligt tussen de stad Groningen en Delfzijl. Het viswater begint midden in de stad Groningen bij de Oosterhaven en doorsnijd het landschap als een strakke kanaal tot aan de oude zeesluis in Delfshaven. Het kanaal is 26,5 kilometer lang en heeft een gemiddelde breedte van 60 meter.

Viswater en visstekken

Het kanaal is een echt Groningskanaal en recht toe rechtaan. De Eemskanaal staat in open verbinding met het Reitdiep, het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal. De verschillende verbindingen met andere wateren vormen dan ook een welkome afwisseling voor sportvissers en hier bevinden zich dan ook goede stekken.

Verder zijn er nog wel meer “onderbrekingen” te vinden zoals een aantal goede visstekken bij bruggen maar ook daar waar het kanaal een stukje breder word of oeverbeschoeiing veranderd.

Het water is vrij breed met een gemiddelde breedte van 60 meter. De diepte van het water varieert van 1 tot wel 8,5 meter diep in de vaargeul.

Visbestand en vangsten

In het Eemskanaal zijn 12 vissoorten gevangen tijdens bemonstering in 2008. Brasem en snoekbaars waren de vissoorten die het meest voorkwamen qua gewicht. Verder kwamen er de bekende soorten voor als Baars, blankvoorn, kolblei, paling en winde voor.

Nog leuk om te noemen is dat tijdens de bemonstering ook een bot is gevangen. Dicht bij de zeesluizen worden er naast bot ook wel schol, fint en harders gevangen.

Wat ook opvalt is dat de snoek niet voorkwam waarmee de snoekbaars tot de belangrijkste roofvis behoort. Wat nog wel goed te vermelden is is dat er wel degelijk snoekvangsten worden gemeld maar dat de snoek niet wijd en breid vertegenwoordigd is is duidelijk.

In de winter worden de vangsten aanzienlijk taaier en lijkt de vis meer en meer richting de stad vertrokken te zijn. In Groningen zelf kan je dan als stadsvisser nog wel goed uit de voeten.

Bereikbaarheid van water en stekken

Zoals veel kanalen is het Eemskanaal goed te bereiken. Aan beide zijden van het kanaal loopt een weg.  Op de dijk kan je goed je auto parkeren waardoor je de auto heel dicht bij je visstek kunt plaatsen.

Vergunningen en rechten

Het Eemskanaal is opgenomen in de landelijke lijst. heb je hier een VISpas bij de hand met de landelijkelijst dan mag je hier vissen. Dat geld overigens niet altijd voor de aansluitende wateren dus houd het goed in de gaten.

Viswater impressie video


Foto: nl.wikipedia


In de buurt van Eemskanaal te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: