Het Zwarte water


Kleurrijke visstek bij Zwolle

Het Zwarte Water is een rivier die Zwolle 19 kilometer noordelijker met het Zwarte Meer verbindt. Het is een zeer divers water met diverse mogelijkheden om te vissen op zowel witvissen als roofvissen

Viswater en visstekken

Hoewel de naam doet vermoeden dat het Zwarte Water zwart of in ieder geval donker van kleur is, wordt de kleur vooral bepaald door de mate van stroming. De rivier krijgt aanvoer van de Overijsselse Vecht en via het Zwolle-IJsselkanaal. De
rivier stroomt langs plaatsen als Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden.

Over de gehele lengte varieert de breedte van 100 tot 200 meter. De diepte van het Zwarte Water varieert eveneens, in het midden van het water van 2,5 tot 4,5 meter. Enkele plekken, zoals de taluds en de kolken kunnen nog dieper zijn. De bodem is overwegend hard, maar zeker bij binnenbochten komt ook modder voor.

Daarnaast is er hier en daar sprake van steenstort. Het Zwarte Water is een open watersysteem en er is dus altijd sprake van stroming. Deze stroming kan behoorlijk oplopen, afhankelijk van het seizoen. Langs de gehele vaart zijn er interessante visstekken zoals bruggen, rietkragen, sluizen, plantebedden en vissteigers.

Visbestand en vangsten

Omdat het Zwarte Water in verbinding staat met andere grote wateren, biedt het water een keur aan vissoorten. Witvissen als blankvoorn, ruisvoorn, brasem en karper zijn in grote getale te vangen. De bekende roofvissen als snoekbaars, snoek
en baars zijn goed vertegenwoordigd in het Zwarte Water.

Bereikbaarheid

Het Zwarte Water kan zowel vanaf de kant als vanuit de boot bevist worden. Daarbij geldt dat de laatstgenoemde optie natuurlijk veel meer vrijheid biedt qua stekkeuze. Vanaf de kant is het water op de meeste plekken vrij lastig bereikbaar,
Men moet dan rekening houden met een wandeling door de weilanden. Uitzondering hierop vormt de Hasselter Dijk, tussen Zwolle en Hasselt. Hier zijn mooie, makkelijk bereikbare visplekken te vinden.

Daarnaast zijn er diverse bruggen over het water waar men de hengel makkelijk kan uitwerpen. In de dorpen Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden is er eveneens een aantal mogelijkheden, ondermeer vanaf vissteigers. Deze visplekken zijn prima geschikt voor invaliden. Voor de bootvissers zijn er op meerdere plekken trailerhellingen.

Vergunningen en rechten

Voor het vissen op het Zwarte Water voldoet in de meeste gevallen een geldige vispas. Voor het gedeelte van het water dat van Zwartsluis tot Genemuiden loopt geldt de federatieve lijst van Sportvisserij Oost Nederland, zijnde de visrechthebbende op dit mooie viswater.


In de buurt van Het Zwarte water te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: