Kanaal van Steenenhoek


Een oud kanaal en prachtig viswater voor grote brasem

Het Kanaal van Steenenhoek is in het begin van de 19e eeuw gegraven als afwatering van de rivier de Linge om Gorinchem te beschermen tegen overstromingen. Op dit moment heeft het kanaal voornamelijk een recreatieve functie.

Viswater en visstekken

Het Kanaal van Steenenhoek loopt van Gorinchem (Gorkum) in westelijke richting
tot Hardinxveld-Giessendam. Daar komt het kanaal via een sluis uit in de Merwede. De scheepvaart is beperkt tot een enkel plezierjacht en dat maakt dit kanaal tot een heerlijk, rustig viswater. De breedte van het water is gemiddeld 60 meter. Aan de kanten is de diepte een ruime meter. Naar het midden toe loopt dat op tot circa 3,5 meter, hoewel er plaatselijk verschillen zijn, zowel in de lengte als over de breedte van het kanaal.

Goed peilen is dus noodzakelijk. De bodem is vrij modderig. Over de gehele lengte van ongeveer 9 kilometer kan men vissen, hoewel het stuk nabij Schelluinen aan beide kades veel rietkragen telt. Het Kanaal van Steenenhoek wordt gevoed door onder meer de Linge en de stroming is dus afhankelijk van regenval. Als de sluizen worden geopend kan de stroming zelfs vrij fors zijn.

Visbestand en vangsten

De visstand in het kanaal is prima. Men kan vissen op dikke brasems (2 kg is geen uitzondering). Daarnaast is het voornbestand groot en kan er op de kolblei gevist worden. Naast dat het water een echt sportvis water is voor de dikke brasems zijn natuurlijk ook de rovers op dit water te vinden. Zo kan je er Baars en Snoekbaars tegen komen en zijn er ook vangstmeldingen van snoek gerapporteerd.

Bereikbaarheid

Over de gehele lengte van het kanaal slingert aan de zuidelijke kant de Nieuwe Wolpherensedijk (naar het westen toe overgaand in de Rivierdijk) mee. Helaas geldt er wel een parkeerverbod. Je kan gebruik maken van de carpoolplaatsen om de auto te parkeren. En nabij Gorkum kan je kiezen voor het industrieterrein. Ver
hoeft je eigenlijk nooit te lopen.

Vergunningen en rechten

Om te vissen op het Kanaal van Steenenhoek dien je lid te zijn van HSV Gorinchem. Dagkaarten geven het recht om met één hengel te vissen.


In de buurt van Kanaal van Steenenhoek te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: