Nieuwe Waterweg Rotterdam


Viswater waar je altijd terecht kunt.

De nieuwe waterweg is de hoofdader van de havens van Rotterdam en verbind Rotterdam met de zee. Een heel erg druk bevaren water met prachtige kansen voor sportvissers van verschillende disciplines. Alle vissoorten zijn hier effectief te bevissen denk dan aan kabeljauw. zeebaars, paling, brasem, harders, snoekbaars, tong en nog veel en veel meer.

Viswater en visstekken

Van af de pond Maassluis, Rozenburg richting zee is de nieuwe waterweg officieel zoutwater. Van af hier kun je dan ook zonder vergunning vissen, Van af de pond richting Rotterdam moet je beschikken over een vergunning en vispas. Voor de sportvisser is de Nieuwe waterweg een visslagader waar zoetwater en zoutwater in elkaar overgaan en een uniek habitat ontstaat.

Hier kunnen in de diepe vaargeul hele grote vissen gevangen worden. De diepe vaargeul met zijn harde stroming, grillige bodemverloop en een groot voedselaanbod trekt zowel van uit de zee vissen aan maar ook van uit de rivieren en het zoete water.

Voor het vangen van die grote vissen, die vaak door de diepte het hele jaar aanwezig zijn moet je wel in de vaargeul zijn. Deze moet je weten te vinden omdat de vaargeul soms dicht tegen de kant al licht of soms heel ver weg en je echt heel goed moet kunnen werpen of zelfs onbereikbaar is.

De monding van de waterweg is het diepst met stukken van wel 30 meter diep. Bij de splitsing waterweg, Calandkanaal wordt het viswater een stuk ondieper met een gemiddelde diepte van 17 meter. Maar ook hier vind je diepe stroomnaden en ondiepe vlaktes die weer prachtige visstekken vormen.

Bekende stekken vormen de kop van de Rozenburgselandtong, waar je ook heel dicht bij de vaargeul zit. Voordeel van de landtong is ook wel dat je zowel in de waterweg kunt vissen maar ook de Calandkanaal die erg diep is kunt bevissen.

Aan de Rozenburgselandtong bevind zich het ‘muizengaatje’ Hier vang je in de zomermaanden allerlei soorten roofvis als Zeebaars, Fint, Zeeforel en geep. De stroming is hier erg hard en daar houden deze jagers van.

Op de landtong bevinden zich ook strekdammen die ook altijd weer garant staan voor verrassende vangsten en zitten hier verschillende soorten zeevis.

Visbestand en vangsten

Op dit viswater vind je echt heel erg veel soorten vis, juist door dat hier zoet en zoutwater elkaar ontmoeten kun je hier beiden vangen. Vissoorten die hier met name worden bevist zijn, Zeebaars, Fint, Kabeljauw, harder en tong. En van de zoetwatervis die je hier tegen komt zijn het met name de soorten die ook wat zouter water tolereren en dan vind je hier Brasem en snoekbaars.

Bereikbaarheid

Heerlijk, je auto kan je op heel veel plaatsen kwijt en dat gewoon naast je stoeltje en visstek.

Vergunningen en rechten

Van af de zee tot aan de pond Maassluis – Rozenburg kun je hier zonder vergunning vissen. Vis je verder landinwaarts moet je een vergunning hebben en is het water opgenomen in de landelijke lijst.


In de buurt van Nieuwe Waterweg Rotterdam te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: