Noordzeekanaal


Viswater tussen stad en zee

Het Noordzeekanaal is de verbinding tussen de haven van Amsterdam en de Noordzee bij IJmuiden. Aan de IJmuiden zijde van het kanaal is het water brak en word steeds zoeter hoe dichter je Amsterdam nadert.  Het kanaal is breed en diep om de grote zeeschepen de ruimte te bieden om de havens te bereiken. Het kanaal staat bekend om zijn grote verscheidenheid aan vissoorten en de goede visstand.

Viswater en visstekken

Het Noordzeekanaal is een breed water met een gemiddelde breedte van 300 meter. Even aan de overkant vissen zit er dus niet in. De diepte varieerd stek en is afhankelijk in welk gedeelte je zit. Het gemaal ter hoogte van het B-kanaal staat bekend om zijn uitzonderlijke diepte water op relatief korte afstand. Het water is hier al snel 6 meter diep 10 meter uit de kant. In het midden van het water is de diepte al snel een 15 meter.

Er zijn op het water vele zijkanalen te vinden wat prachtige stekken op leveren. Vaak dicht op de kant vind je taludjes waar je de vis kunt verwachten.

Het water is in constante stroming en zeer helder. De beroepsvaart is iets om rekening mee te houden zeker de grote zeeschepen en sleepboten kunnen enorme hekgolven veroorzaken en je als kantvisser in benarde situaties doen belanden.

Bekende stukken om vanaf de kant te bevissen zijn: Aan de Zuid-West zijde de stukken tussen Velsen-zuid tot aan Zijkanaal C, aan de Noord-Oost zijde het stuk tussen Zijkanaal A en het pontje van Buitenhuizen.

Visbestand en vangsten

Het brakkewater aan de noordzee zijde maakt dat we hier ook de brakwater vissoorten kunnen verwachten. Je moet dus niet verbaast staan als er vissoorten als Harder, Bot en Wijting aan de vaste hengel worden gevangen. Maar wat dacht je van Zeebaars tijdens het vissen met pluggen.

Bereikbaarheid

Het water is vrijwel overal heel goed te bereiken met de auto en parkeren is ook nooit echt een probleem. Let wel op waar je de auto neerzet want bekeuringen worden er wel uitgedeeld.

Vergunningen en rechten

Dit viswater is opgenomen in de landelijkelijst met viswateren en opgenomen in de kleine lijst.

Visrechthebbende: Sportvisserij NoordWest Nederland
Hengelsportfederatie: Sportvisserij NoordWest Nederland

Bijzonderheden:
Vissen in het gebied van de natuurvriendelijke oever ‘Zuiderpolder’, gelegen aan de noordkant van het Noordzeekanaal ten westen van de pont Buitenhuizen, is niet toegestaan, uitgezonderd de plaats en periode die zijn aangegeven op het informatiebord bij de ingang.

Vissen in het gebied van de natuurvriendelijke oever ‘Spaarnwoude’,gelegen aan de zuidkant van het Noordzeekanaal ten westen van Zijkanaal C, is niet toegestaan.

Vissen in de betrokken oeverstrook (strook water van het Noordzeekanaal,ter breedte van 10 meter, gelegen aansluitend aan de beide natuurvriendelijke oevers) is eveneens niet toegestaan.


In de buurt van Noordzeekanaal te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: