Oude Maasje, Waspik


Watertype:
Belangrijkste Vissoorten: , , , , , , ,
Belangrijkste sportvistype: , , ,
Plaatsen: , , , ,

Oude Maasje Waspik, Noord-brabant

Het Oude maasje is een oude Maasbedding die overgebleven is nadat de maas bij Edikhuizen afgedamd werdt.  Voor 1300 vormde de Oude Maasje nog de hoofdbedding van de Maas. Er zijn drie gelijknamige Oude Maasjes de eerste is bij Waspik, een tweede ten zuiden van Drongelen en een derde tussen Doeveren en Heusden.

Viswater en visstekken

Het Oude Maasje te Waspik heeft een lengte van ongeveer 5 km, loopt parallel aan en ten zuiden van de Bergsche Maas en komt bij Raamsdonksveer uit in de Bergsche Maas. Op het Oude Maasje komen enkele wateren uit zoals het Zuiderafwateringskanaal, de kerkvaart richting Waspik en de Capelse Haven die naar Capelle loopt. De verbindingen met de zijwateren vormen natuurlijk mooie stekken voor zowel de witvis als de roofvis als snoek en snoekbaars.

Het water is gemiddeld een 75 meter breed en heeft natuurlijke oever met riet en waterplanten. Op sommige stukken kom je overhangende struiken tegen en is de oever grillig. Deze stekken zijn voor de kantvisser stukken lastiger te bevissen maar er zijn voldoende visstekken te vinden langs het Oude Maasje waar je met vastehengel of feeder goed uit de voeten kunt.

Er komt scheepvaart op het water voor maar dat is zeer beperkt. Er zijn een aantal jachthavens te vinden op het Oude Maasje, veel last zul je er niet van hebben, juist deze plaatsen vormen mooie roofvisstekken voor de bootvisser.

Visbestand en vangsten

Er is op het Oude maasje flinke brasems te vangen maar ook de roofvis als baars, snoek en snoekbaars is aanwezig en goed te vangen. De exoot roofblei is ook een vis die je regelmatig zult zien jagen en als vangst kunt boeken.

Voor de karpervisser is het Oude Maasje ook een prima viswater. Wellicht niet het makkelijkste water in vergelijking tot karperputten maar er worden vissen gevangen die over de 15 kilo grens gaan.

Bereikbaarheid van water en stekken

De meeste visstekken zijn goed toegankelijk. Auto’s kunnen vaak dicht bij de visstek geparkeerd worden. Handige opstapjes bij omheiningen zorgen er voor dat je zonder kleerscheuren bij de visstekken kunt komen waar omheiningen voor vee staan.

Vergunningen en rechten

Dit water is opgenomen in de landelijke lijst met viswateren. Om hier te mogen vissen heb je voldoende aan de VISpas.


In de buurt van Oude Maasje, Waspik te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: