Twentekanaal


Het Twentekanaal kent vele visstekken waar het goed vissen is voor verschillende disciplines binnen de sportvisserij. Het Twentekanaal is een groot en belangrijk viswater met een lengte van circa 65 km is aangelegd tussen 1930 en 1936. Het kanaal doorkruist de provincies Gelderland en Overijssel en de steden Almelo, Hengelo en Enschede. Door de zijtak naar Almelo spreekt Rijkswaterstaat over de Twentekanalen.

Het kanaal begint bij de IJssel ten noorden van Zutphen. Tussen 2004 en 2007 is het kanaal verbreed en dieper gemaakt. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers gemaakt en paaiplaatsen voor vissen. De gemiddelde diepte van het water is vijf meter.

Viswater

Drie sluizen met gemalen en een totaal van 27 bruggen van de kaarsrechte kanaal bied de sportvisser voldoende stekkeuzes in het monotone kanaal beeld. Het kanaal is een belangrijke kanaal voor de sportvisserij. Het staat bekend als een van de beste stekken in de wijde omgeving en vissers uit heel Nederland gooien hier hun hengeltje uit. Bekende stekken zijn de Zwaaikommen, bruggen en de sluizen. Het kanaal bij Akzo in Hengelo is ook een interessante stek door het koelwater wat hier in het kanaal wordt geloosd.

Op het kanaal sluiten een aantal beken aan die hun water via het kanaal afvoeren ook hier zijn goede stekken te vinden. De kanten van het twentekanaal zijn beschoeid. Vlak tegen de beschoeiing aan is het water vrij wel overal meteen vrij diep. De bodem is vrij stevig Ondanks de monotone rechtheid van het kanaal is de omgeving van het water prachtig.

Denk wel met vissen aan de grote schepen die hier voorbij kunnen komen. Zeker van uit visboot of -kayak en bellyboat moet je goed opletten. Anderzijds geven grote schepen gewoon ook vaak  het moment van vangen aan als de bodem los word gewoeld door schepen worden vissen actief.

Bereikbaarheid

Het viswater van het Twentekanaal is uitermate goed bereikbaar. Vaak lopen er wegen paralel langs het kanaal waar er zelfs gevist kan worden met de auto achter je. Voor een trailerhelling kan je in Hengelo en Almen terecht.

Vissoorten

De meest voorkomende vissoorten zijn de Brasem, Blankvoorn en kolblei. Naast deze veel voorkomende vissoorten zijn ook de snoekbaars en roofblei goed vertegenwoordigt. Ook andere soorten als Baars, ruisvoorn worden hier gevangen en natuurlijk is het Twentekanaal ook een stek die door veel karpervissers worden bezocht uit het hele land.

Vergunningen en rechten

Het Twentekanaal is van af 2010 opgenomen in de landelijke lijst van viswateren. Dit geld ook voor een aantal aanliggende beken zoals de Boven Regge, de Bolscherbeek, de hagmolenbeek, de nieuwe Oelerbeek en de Usselerstroom.

Visstek video


In de buurt van Twentekanaal te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: