Willemsvaart


Plaatsen: ,

Lekker vissen in de heldere Willemsvaart

De Willemsvaart verbond tot voor de aanleg van het Zwolle IJsselkanaal in 1964 de Zwolse binnenstad met de rivier de IJssel. Hoewel de vaart overbodig is geworden als vaarroute, is de Willemsvaart met zijn authentieke sluizen nog steeds in gebruik als route voor de pleziervaart en als mooie visstek, waarbij uitstekend van de kant gevist kan worden op vrijwel alle bekende vissoorten.

Viswater en visstekken

De Willemsvaart staat via een sluizen in verbinding met de binnenstad van Zwolle. Deze worden vooral van voor- tot najaar met enige regelmaat geopend voor de pleziervaart. Voor de vissers biedt dit als voordeel dat er een continue toevoer is van vers water, wat de visstand ten goede komt.

De vaart is vrij donker van kleur, tot het zwarte aan toe, maar tevens vrij helder. De bodem is zanderig en bevindt zich op een diepte van 1 meter aan de kant tot ruim 2 meter in het midden van de vaart. Over de vrij korte lengte van het kanaal van 1,5 kilometer is de breedte ongeveer 25 meter. Hoewel er eigenlijk binnen de stadsgrenzen van Zwolle gevist wordt, doet de omgeving zeer rustig aan.

Langs de kant staan op meerdere plekken bomen, die hier en daar hun takken tot in het water laten zakken. Ook in de vaart is er sprake van een rijk plantleven. Het is mogelijk om met de boot via de sluizen de vaart te betreden, maar feitelijk is het langs de kant vissen veel logischer. Er zijn meer dan genoeg mooie bruggetjes te vinden. Ook bij de passantenhaven zijn prima visplekken te vinden.

Visbestand en vangsten

Omdat de Willemsvaart vers water ontvangt uit de IJssel zijn de meeste bekende vissoorten aanwezig. Onder de witvissen vormt de ruisvoorn de belangrijkste vis, terwijl de snoek tussen de plantebedden langs het water zeer goed gedijt. Ook op karper kan hier uitstekend gevist worden.

Bereikbaarheid

De Willemsvaart is makkelijk bereikbaar, vanaf de A28 ben je er in een paar minuten. Het parkeren kan bij het waterleidingbedrijf Vitens, langs de Oude Veerweg aan de rechteroever of langs de Willemsvaart (straat) aan de andere kant. Wat de vrijheid qua hengelkeuze kan beperken is de tamelijk hoge begroeiing langs de kant. Ook voor de minder valide visser kan dit lastig zijn. Het is echter wel mogelijk om vanaf een van de bruggetjes te vissen.

Vergunningen en rechten

Voor het vissen op één van de mooie visplekken langs de Willemsvaart vlakbij de Zwolse binnenstad heeft met een geldige vispas nodig.


In de buurt van Willemsvaart te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: