Schor van Baalhoek


Watertype: ,
Belangrijkste Vissoorten: , , ,
Belangrijkste sportvistype: , ,
Plaatsen: , , , , , , , ,

Vissen Schor van Baalhoek, Kloosterzande

De schor van Baalhoek is een strand achter de kruispolder, een polder oostelijk van Kloosterzande in Zeeuwsch-vlaanderen. De Schor van Baalhoek loopt richting het oosten door in het Verdronken land van Saeftinghe, een schorrengebied in de Westerschelde

Viswater en visstekken

De stekken op dit gedeelte van de Westerschelde vind je van af dijkpaal 193 en loopt tot dijkpaal 210 waar de zeedijk overgaat naar de Kruispolderdijk. Je vind hier een strand wat geheel onderwater komt te staan tijdens hoogwater. Van af de dijk vind je een stenen rand waarna het strand loopt tot aan de vaargeul. In de bocht van de dijk vind je een kleine stenen pier.

Van af de dijk lopen twee pieren richting de vaargeul. Aan het einde van deze twee lange pieren (350 meter) loopt een stenen rand evenwijdig met de dijk. Een prima stek maar het is wel opletten voor de sterke stroming die in de vaargeul aanwezig is.

Vissen is mogelijk van 2 uur voor tot ongeveer 2 na hoogwater. Met laagwater kan je van af de stenenrand tegen de vaargeul vissen op zeebaars. Het vissen op de Schor van Baalhoek kan het gehele jaar goed zijn.

Visbestand en vangsten

De stekken zijn met name erg goed voor bot, paling en wijting. Met name van af de stenenrand aan de vaargeul is deze stek ook erg goed voor zeebaars.

Bereikbaarheid van water en stekken

De visstekken zijn bereikbaar via trappen en dijkovergangen. De bern aan de overkant van de weg kan gebruikt worden om je auto te parkeren. Let op dat langs de dijkzijde je niet mag parkeren.

Vergunningen en rechten

Het vissen hier is vrij en is geen vergunning nodig.


In de buurt van Schor van Baalhoek te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: