Stadsgracht Elburg


Vissen in de grachten van Elburg

De voormalige Zuiderzeestad Elburg heeft mooie visstekken in de vorm van een kleine haven en een stadsgracht die zeer oud zijn en al eind 14e eeuw zijn gegraven en aangelegd. De gracht wordt gevoed door de Puttensebeek, die van af het zuiden in de gracht uitmondt. De noordkant van de gracht heeft een sluisje waar het water kan worden gespuid in de haven van Elburg

Viswater en visstekken Elburg

De breedte van de gracht is rond de 25 en 30 meter. De diepte van de gracht van Elburg varieerd van 50cm tot twee meter diep. Het viswater van de grachten in Elburg kunnen behoorlijk begroeid zijn met waterplanten.

Bomen die langs de gracht groeien maken dat het water niet voor iedere visser even goed bereikbaar is (vliegvisser). De visstekken in Elburg zijn o.a te vinden bij een van de vier bruggen, aan elke zijde van Elburg één. Maar bij het water aangekomen zullen ook de lelie bedden in het oog springen. Dicht tegen de kant aan is het vrij ondiep en midden van het water een stuk dieper. Bij de bruggen, tegen en in de leliebedden vind je de vis.

Visbestand en vangsten

De grachten worden voornamelijk bewoond door blankvoorn, ruisvoorn, alver, brasem, baars en snoek. Ook de karpervisser kan hier goed terecht met een mooi karperbestand op de gracht.

Bereikbaarheid van water en stekken

De stekken in de Elburgse grachten zijn zowel van af de buitenkant als van af de stadskant te bevissen. Aan de Oost/zuid zijde van de gracht vind je een grote parkeerplaats waar je kunt parkeren. Hier vlakbij loopt ook de Puttensebeek.

Vergunningen en rechten

De visstekken in de Elburgse grachten zijn opgenomen in de landelijkelijst met viswateren. De VISpas van een bij Sportvisserij MidWest Nederland aangesloten vereniging is voldoende om hier te mogen vissen. De Visrechthebbende is HSV de Poepenkolk.


In de buurt van Stadsgracht Elburg te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: