Workumer trekvaart


Viswater Workumer trekvaart, Friesland

De Workumer trekvaart loopt van Workum naar Bolsward en is niet alleen  bekend van de 11 stedentocht maar ook een zeer geliefd viswater voor wedstrijdvissers. Een recentelijk is het viswater gedeeltelijk verbreed tussen de brug Nijhuizum en de bocht bij de spoorbrugen en in 2008 op diepte gebracht en is de oostoever ingericht als leefgebied voor vogels en vissen.

Viswater en visstekken

De workumer trekvaart is recent uitgebaggerd tot ongeveer 2mtr. De bodem is er dus mooi vlak. Het taluut zit op ongeveer 10mtr afhankelijk van je stek. Je kan er zowel met de vaste stok als met de feeder vissen. Voor de winkle picker is het een geweldige vaart. In de zomermaanden is het er erg druk met boten en is het zaak om vroeg aan de waterkant te zitten.

Het Fries Kampioenschap en het Nederlands kampioenschap vaste stok of feeder worden hier ook regelmatig gehouden. In deze trekvaart is plek voor ruim 200 sportvissers. In de zomer is er vrij veel waterrecreatie en staat er op het water een lichte stroming. Tijdens het schutten van de sluizen kan de stroming zelfs vrij sterk worden.

Visbestand en vangsten

Het workumer trekvaart telt een prima bestand aan witvis. Er is altijd wel een visje te vangen en geregeld ook grote brasems. Zo nu en dan wordt er tijdens de wedstrijden karper gevangen. Ook worden er veel snoeken & snoekbaarzen gevangen. Tijdens de afgelopen NK Zoetwatervissen is er voornamelijk Bliek, Voorn, Pos, Brasem en mooie Winde gevangen.

Bereikbaarheid

De visstekken zijn met de auto gemakkelijk te bereiken. Er loopt een weg langs het water dus je kan de auto gelijk naast je visstek parkeren. Graag de auto zo veel mogelijk in de berm zetten i.v.m trekkers en andere grote voertuigen. Let op met het afsteken van de vaste stok.

Vergunningen en rechten.

Dit viswater staat in de landelijke lijst met viswateren. In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende federaties. Bij het vissen in deze wateren dient u de VISpas en de Landelijke & federatieve Lijst van Viswateren bij u te hebben.


Auteur: Bert Altena


In de buurt van Workumer trekvaart te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: