Dintelhaven


Watertype:
Belangrijkste Vissoorten: , , , ,
Belangrijkste sportvistype: ,
Plaatsen: , , , , ,

Visstekken aan de Dintelhaven

De Dintelhaven is een binnenvaarthaven in de havens van Rotterdam Europoort. Vroeger was dit een zoetwaterhaven voor dat het Beerkanaal in de jaren zestig de Dintelhaven voorzag van zoutwater.

Viswater en visstekken

De Dintelhaven stroomt niet heel hard door zijn ligging. De geringe stroming zorgt er voor dat je met minder lood uit de voeten kunt in deze haven. De bodem bestaat uit fijn steenstort dat naar het midden schuin afloopt. De vaargeul ligt een 40 meter uit de kant wat de vaargeul bereikbaar maakt voor vrijwel alle vissers.

Visbestand en vangsten

In de Dintelhaven bestaan de vangsten voornamelijk uit Bot, wijting, zeebaars, spiering en paling. In de zomermaanden vind je hier ook de harder die hier langs de kanten aast.

Bereikbaarheid

De Dintelhaven is zeer goed bereikbaar. De auto kan direct langs de stek worden geparkeerd en hoef je dus niet met je spullen te slepen.

Vergunningen en rechten

In de Dintelhaven is een VISpas verplicht en moet je in bezit zijn van geldige legimitatie en Lijs van viswateren.


In de buurt van Dintelhaven te vinden:


Vertel ons jouw ervaringen: